• Επιδράσεις νατρίου στην υγεία και σε αθλήματα αντοχής, υπερ- αντοχής.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Καπλλάνι, Γιώργος
    Επιβλέπων καθηγητής: Βενιαμάκης, Ελευθέριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-06-20
    Η συμβολή του νατρίου καθίσταται σημαντική, τόσο στον γενικό πληθυσμό όσο και στον κόσμο της άθλησης και συγκεκριμένα στους αθλητές αντοχής - υπέρ-αντοχής. Αναδρομικές έρευνες ασχολήθηκαν με τον προσδιορισμό ...