• Συστήματα αποθήκευσης πάγου με αντλίες.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Θρασυβούλου, Ραφαήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Σακκάς, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-01-17
    Σύμφωνα με όσα θα αναφερθούν και θα σχολιαστούν στις ακόλουθες σελίδες της εργασίας, θα λέγαμε πως βασικός σκοπός της εν λόγω πτυχιακής εργασίας, αναφέρεται σχετικά η συλλογή, αξιολόγηση και συζήτηση στοιχείων που τοποθετούνται ...