• Θερμοδυναμικές ιδιότητες αερίων σε υψηλές θερμοκρασίες.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Κατσίκας, Εμμανουήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Πλιάκης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-10-2012
    Στην πτυχιακή εργασία αυτή περιγράφονται οι θερμοδυναμικές ιδιότητες τέλειων αερίων, αερίων με αλληλεπιδράσεις Coulomb και ο σχηματισμός κρουστικών σωλήνων (shock tubes).