• Νέες τεχνολογίες και τουρισμός.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Τσουρδαλάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-01-2013
  Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι να εξετάσει κυρίως την σημασία και τον ρόλο των δικτύων επικοινωνιών και των τεχνολογιών πληροφόρησης στο τουρισμό και με ποιους τρόπους τα συγκεκριμένα «εργαλεία» μπορούν ...