• Ανάλυση βιωσιμότητας επενδυτικού σχεδίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αναστασάκης, Σπυρίδων
  Επιβλέπων καθηγητής: Κυρίκος, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-11-23
  Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης και το θέμα της είναι η «Ανάλυση της βιωσιμότητας ενός επενδυτικού ...
 • Ανάλυση βιωσιμότητας επενδυτικών σχεδίων

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πιτσίλης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κυρίκος, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-03-30
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η παρουσίαση ενός νέου επενδυτικού σχεδίου στον τομέα της σύγχρονης εκγύμνασης των πολιτών καθώς και η ανάλυση βιωσιμότητας του. Πρόκειται για μία περιπτωσιολογική μελέτη ...
 • Ανάλυση βιωσιμότητας επενδυτικών σχεδίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μπακάλη, Μεταξία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κυρίκος, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-02-21
  Διανύοντας, τα τελευταία χρόνια, περίοδο οικονομικής κρίσης, οι επενδύσεις ανάγονται σε ακόμα περισσότερης καίριας σημασίας παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αφού οι επιχειρήσεις καλούνται να επιβιώσουν ...
 • Ανάλυση επενδυτικού σχεδίου στην εταιρεία "Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε.".

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λιοδακάκης, Γεώργιος; Χατζάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-11-2013
  Στην εργασία που ακολουθεί θα αναλύσουμε την χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο στην κατηγορία μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης από το 1999. ...
 • Αξιολόγηση επενδύσεων στον αγροτουρισμό

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ζερβακάκης, Τριαντάφυλλος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κυρίκος, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-03-22
  Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται η θεωρητική προσέγγιση και η μεθοδολογία αξιολόγησης επενδύσεων και γίνεται η ανάλυση και η αξιολόγηση ενός επενδυτικού σχεδίου στον αγροτουρισμό. Τα τελευταία χρόνια, ο τουριστικός τομέας ...
 • Αξιολόγηση επενδύσεων: εμπειρικές εφαρμογές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δαφνομήλη, Αργυρώ; Παπαδογιάννη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κυρίκος, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-12-2015
  Σκοπός εκπόνησης της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση και η ανάλυση της αξιολόγησης της απόδοσης των επενδύσεων. Δεδομένης της καίριας σημασίας μιας επένδυσης για την πορεία και την εξέλιξη μιας επιχείρησης, ...
 • Αξιολόγηση επενδύσεων: Μια εμπειρική εφαρμογή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μεταξάς, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Κυρίκος, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-12-2014
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μας αναλύσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την κατασκευή και λειτουργία ενός ξενοδοχείου στο νησί της Σαντορίνης. Με την χρήση των σύγχρονων εργαλείων της Χρηματοοικονομικής επιστήμης ...
 • Αξιολόγηση επιχειρήσεων μικρού και μεγάλου μεγέθους με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και εντοπισμός σημείων συναγερμού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βαγιωνάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σπανάκη, Βερονίκη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-08-2012
  Στις μέρες μας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όντας σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, προσπαθούν να αντλήσουν κεφάλαια από διάφορες πηγές χρηματοδότησης, με σκοπό να αναπτυχθούν και σαφώς να γίνουν για περισσότερο χρονικό ...
 • Αξιολόγηση μετοχών και επενδυτικές στρατηγικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κρόμπα, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-08-2014
  Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την λεπτομερή ανάπτυξη των τρόπων αξιόλογησης των μετοχών και των επενδυτικών στρατηγικών. Χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη με επιμέρους κεφάλαια. Στο πρώτο μέρος δίνεται ο ορισμός των ...
 • Επενδυτικές στρατηγικές με δικαιώματα προαίρεσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Δελδήμου, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδομανωλάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-08-2013
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι διερεύνηση των επενδυτικών στρατηγικών και η παρουσίαση των χαρακτηριστικών των δικαιωμάτων προαίρεσης. Ακόμη προβαίνουμε στην καταγραφή και ανάλυση των στρατηγικών που έχουν διαμορφωθεί ...
 • Εφαρμογές ανάλυσης βιωσιμότητας επενδυτικών σχεδίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μαυροματάκη, Στυλιανή; Φραγκιαδάκη, Ευγενία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κυρίκος, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-10-2013
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης και έχεις ως θέμα «Εφαρμογές ανάλυσης βιωσιμότητας επενδυτικών σχεδίων». Στόχος της ...
 • Εφαρμογές αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κυπριώτης, Σωτήριος; Λαρδόπουλος, Παύλος; Χατζηκυριαζής, Λάμπρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κυρίκος, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-09-2014
  Η αξιολόγηση της απόδοσης επενδύσεων αποτελεί ζήτημα το οποίο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων οργανισμών και ερευνητών. Παρά τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει γνωρίσει η μεθοδολογία, αρκετοί είναι εκείνοι που ...
 • Η ελληνική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Νεστωρίδης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσουκάτος, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-12-2008
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τα αμοιβαία κεφάλαια, το νομικό και κανονιστικό τους πλαίσιο καθώς και την εικόνα της αγοράς στην χώρα μας. Αρχικά γίνεται αναφορά στην έννοια της επένδυσης, στους τρόπους και τα είδη των ...
 • Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Kυρούδης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παξινός, Κοσμάς
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-07-2011
  Η παρούσα μελέτη αφορά στη δημιουργία της επιχείρησης ‘’Ελληνική Βιομηχανία Αιθανόλης Α.Ε.’’ με το διακριτικό τίτλο ‘’ΕΛ.ΒΙ.Α. Α.Ε.’’ που ως στόχο έχει την παραγω- γή στην ελληνική επικράτεια βιοαιθανόλης, ως πρόσθετο ...
 • Στρατηγικό σχέδιο «πράσινης» επιχειρηματικής δραστηριότητας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βασιλάκη, Καλλιόπη; Βασιλάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-11-2010
  Η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι μια έννοια άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομία και τα μεγέθη που την διαμορφώνουν. Καθώς το οικονομικό περιβάλλον στις μέρες μας αλλάζει σχεδόν σε καθημερινή βάση, η επιβίωση των ...