• Μισθός και ωράριο εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Καμπάνη, Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσαντηράκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-04-2011
  Η εργασία αυτή χωρίζεται σε τρία κεφάλαια και το κάθε ένα από αυτά πραγματεύεται ένα ξεχωριστό κομμάτι. Βέβαια, στο εργατικό δίκαιο, τα κεφάλαια αυτά και οι πληροφορίες που περιέχουν συνδέονται αλληλένδετα μεταξύ τους και ...