• Εξαρτημένη εργασία, μισθολογικές-ασφαλιστικές-εργατικές υποχρεώσεις του εργοδότη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καρακωνσταντή, Φωτεινή; Μαρινάκη, Αικατερίνη-Αντωνία; Μωυσιάδου, Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωστάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-02-01
  Στην εν λόγω εργασία αναλύεται η έννοια της εξαρτημένης εργασίας στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα θα εξεταστεί το πως λειτουργεί στη χώρα μας και τι ισχύει κατά κύριο λόγω σήμερα και ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εργοδοτών ...
 • Εργατικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις εταιρειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αλεξάκη, Ευσταθία; Κοκκινάκη, Μαργαρίτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωστάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-01-2010
  Στην πτυχιακή αυτή θα εξετάσουμε το δίκαιο της εργασίας και το φορολογικό-ασφαλιστικό δίκαιο της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα θα αναφέρουμε τις εργατικές υποχρεώσεις (μισθοδοσία, υπολογισμός δώρων και αποζημιώσεως επιδόματος ...