• Εγχειρίδιο χρήσης ψηφιακά καθοδηγούμενου τόρνου και φρέζας τεσσάρων αξόνων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ζαχαριάδης, Τίτος
  Επιβλέπων καθηγητής: Πετούσης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-01-2015
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ενασχόληση και η επαφή του σπουδαστή με σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού και κατεργασίας.Ο σπουδαστής θα ασχοληθει με τις διαδικασίες χρήσης ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών ...
 • Κατεργασίες με την βοήθεια ρομποτικού βραχίονα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Σηφάκης, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καββουσανός, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-26
  Οι ρομποτικοί βραχίονες είναι πλέον απαραίτητοι στη βιομηχανία για εργασίες μεταφοράς, συναρμολόγησης, βαφής, κόλλησης και άλλων. Οι ρομποτικοί βραχίονες επίσης με τον κατάλληλο προγραμματισμό, έχουν τη δυνατότητα να ...
 • Προγραμματισμός εργαλειομηχανών αριθμητικού ελέγχου με μακροεντολές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μελαμπιανάκης, Χάραλαμπος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νεκτάριος; Πετούσης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-07-11
  Ο σκοπός της εργασίας είναι να παρατεθούν τα πλεονεκτήματα του παραμετρικού προγραμματισμού όσο δυνατόν πληρέστερα καθώς επίσης να γίνει μια άμεση σύγκριση με άλλους τρόπους προγραμματισμού ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα ...
 • Σχεδιασμός, προσομοίωση και κατασκευή τεμαχίων σε ψηφιακά καθοδηγούμενη εργαλειομηχανή φρεζαρίσματος με χρήση του τέταρου άξονά της.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κυριάκου, Νίκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Πετούσης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-10-2014
  Οι ψηφιακά καθοδηγούμενες (Computer Numerical Control - CNC) εργαλειομηχανές είναι πολύπλοκα εργαλεία επεξεργασίας υλικών που μπορούν να δημιουργήσουν πολύπλοκα εξαρτήματα που απαιτούνται από τη σύγχρονη τεχνολογία, οι ...
 • Σχεδιομελέτη γερανογέφυρας για το εργαστήριο CNC εργαλειομηχανών και ρομποτικής.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαύρος, Αθανάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νεκτάριος; Πετούσης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-07-2015
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να μελετηθεί και να σχεδιαστεί ένα σύστημα γερανογέφυρας, το οποίο θα τοποθετηθεί στο εργαστήριο CNC εργαλειομηχανών και ρομποτικής του ΤΕΙ Ηρακλείου, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ...
 • Τόρνος - ιστορία του τόρνου, κατασκευή εργαλειοφόρου άξονα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τζιβένης, Βησσαρίων
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκης, Λεωνίδας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-09-2015
  Ο τόρνος καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην ομάδα των εργαλειομηχανών κοπής και αποτελεί πολύτιμη εφεύρεση για τον άνθρωπο , αφού προσφέρει την δυνατότητα κατασκευής τεράστιας ποικιλίας αντικειμένων και επιφανειών. Η παρούσα ...