• Το περιβάλλον της επιχείρησης. Η επίδραση του μικρο-μακρο περιβάλλον στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ανδρής, Γεώργιος; Φραγκιαδάκη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλανάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-12-2010
  Με την παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να αναλυθεί το περιβάλλον και οι παράγοντες του περιβάλλοντος που επηρεάζουν την επιχείρηση. Το περιβάλλον της επιχείρησης χωρίζεται σε εσωτερικό και εξωτερικό. Το εξωτερικό ...