• Ταυτοποίηση βιοτύπων ελληνικών πληθυσμών του εντόμου Bemisia tabaci (ημίπτερα: Aleyrodidae) με μοριακές τεχνικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Πολυχρονάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσαγκαράκου, Αναστασία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-02-2011
  Ο αλευρώδης του καπνού Bemisia tabaci Gennadius (Hemoptera: Aleyrodidae), είναι ένας από τους κυριότερους εντομολογικούς εχθρούς πολλών καλλιεργειών σε ολόκληρο τον κόσμο και είναι παράσιτο των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών ...