• Κατασκευή εκθεμάτων μουσείου με χρήση ανοικτού λογισμικού και τεχνολογιών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Νικολούζος, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-07-2014
    Η πτυχιακή αυτή έχει ως σκοπό την ανάλυση των τεχνικών και των μεθόδων για την ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας αυτοκίνητων, βάση συγκεκριμένης μεθοδολογίας που αναπτύσσουν τά Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου. Γίνεται μια αναφορά ...