• Εφαρμογές της νανοτεχνολογίας στην επιστήμη των μηχανικών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Καλαϊτζή, Άννα
    Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-10-2012
    Στην παρούσα εργασία περιγράφονται οι βασικές αρχές, οι ορισμοί της Νανοτεχνολογίας καθώς επίσης και οι εφαρμογές της με ιδιαίτερη έμφαση σε κάποιες συγκεκριμένες. Η πρωτογενή ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας ξεκίνησε από τις ...