• Βελτιστοποίηση μηχανικών ιδιοτήτων επιφανειών με σύγχρονες νανοτεχνολογικές προσεγγίσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βικεντίου, Μάριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουδουμάς, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-06-2010
  Τα τελευταία χρόνια, η επίδραση των νανο-επιστημών υπήρξε καταλυτική σε όλα σχε-δόν τα τεχνολογικά επιστημονικά πεδία και οδήγησε σε πληθώρα καινοτόμων εφαρμο-γών. Μεταξύ άλλων, η αξιοποίηση της νανοτεχνολογίας για την ...
 • Εισαγωγή στη Νανοτεχνολογία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κεχρή, Σταματία
  Επιβλέπων καθηγητής: Πετρίδης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-09-2014
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται εκτενώς η έννοια της επιστήμης της Νανοτεχνολογίας, καθώς και κάποιοι από τους κυριότερους τομείς εφαρμογής της.
 • Εφαρμογές της νανοτεχνολογίας στην επιστήμη των μηχανικών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καλαϊτζή, Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-10-2012
  Στην παρούσα εργασία περιγράφονται οι βασικές αρχές, οι ορισμοί της Νανοτεχνολογίας καθώς επίσης και οι εφαρμογές της με ιδιαίτερη έμφαση σε κάποιες συγκεκριμένες. Η πρωτογενή ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας ξεκίνησε από τις ...
 • Νάνο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Φλωρίδης, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαϊρης, Αχιλλέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Στην εργασία αυτή προσπαθούμε να κάνουμε μια προσέγγιση στον κλάδο της νανοεπιστήμης, που έχει σαν αντικείμενο την κατανόηση της , τον τρόπο λειτουργίας της και τα συμφέροντα που μπορεί να αντλήσει η ανθρωπότητα από αυτήν. ...
 • Νανοσωλήνες άνθρακα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Δρίβας, Βασίλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Πετρίδης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-11-2012
  Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της δομής, των ιδιοτήτων και των εφαρμογών των νανοσωλήνων άνθρακα.
 • Νανοτεχνολογία και ενεργειακές εφαρμογές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τραντά, Μαριλένα
  Επιβλέπων καθηγητής: Βερνάρδου, Δήμητρα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-02-2012
  Η χώρα μας αναμένεται να αντιμετωπίσει έντονα ενεργειακά προβλήματα τα επόμενα 50 χρόνια με άμεση σχέση τις κλιματικές αλλαγές. Καθώς, η ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται κατακόρυφα ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. ...
 • Πολυμερή νανοσύνθετα υλικά βασισμένα στο γραφένιο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπαγεωργίου, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κυμάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-09-2014
  Η μελέτη ασχολείται με την εφαρμογή του γραφενίου και παραγώγων του σε συνδυασμό με διάφορα πολυμερή σαν μέρος του ενεργού στρώματος οργανικών φωτοβολταϊκών στοιχείων. Αρχικά, παρουσιάζονται η δομή του γραφενίου, οι ιδιότητές ...
 • Χρήση νανοτεχνολογίας στη γεωργία και τα τρόφιμα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Φράγκος, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιγνατιάδης, Παναγιώτης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-04-2011
  Αυτή η εργασία αποτελεί μια περίληψη τριών κυρίως βασικών, κατά την άποψή μου, επιστημονικών ερευνών επάνω στη χρήση της Νανοτεχνολογίας. Η μια είναι του TijuJ. και MorrisonM. (Μay 2006): “NanotechnologyinAgricultureandFood ...