• Δημιουργία προγράμματος υπολογισμού υγρομόνωσης με την δημιουργία αντικειμενοστραφούς κώδικα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Γεώργιος, Μιχάλης
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-04-2012
    Η εργασία αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο πρόβλημα της υγρομόνωσης, αναφέροντας κάποιες βασικές έννοες, όπως τους μηχανισμούς διάχυσης υδρατμών, και τα υδατοπερατά και υδατοστεγή ...