• Υπερουριχαιμία, ουρική αρθρίτιδα και τρόποι αντιμετώπισης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Μαλαβάζου, Παναγιώτα; Πεχλεβανίδη, Ελένη; Πεχλεβανίδη, Ναντέζντα
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Αγγελική
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-06-2012
    Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η δημιουργία μιας εκτενούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης των παθήσεων της υπερουριχαιμίας και της ουρικής αρθρίτιδας καταλήγοντας στους τρόπους αντιμετώπισης τους. Η μελέτη ξεκίνησε με την ...