• Συστήματα ποιότητας σε ξενοδοχειακή μονάδες.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
    Συγγραφείς: Πασχαλίδου, Γεωργία; Λαγογιάννη, Αγγελική
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-06-2011
    Παρουσιάζονται συστήματα διασφάλισης ποιότητας όπως iso 9000, EMAS, iso 14001, Haccp σε μελέτη περίπτωσης που έγινε στα ξενοδοχεία Maris.