• Ανάπτυξη λογισμικού μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων Radar με χρήση Matlab.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καμπιτάκη, Ιωάννα; Σχοιναράκη, Αναστασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Στρατάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-05-2015
  Η ραγδαία ανάπτυξη των ασυρμάτων τηλεπικοινωνιών έχει εξαπλωθεί ευρέως σε όλο τον κόσμο τα τελευταία κυρίως χρόνια. Η ανάπτυξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της εγκατάστασης διαφόρων τύπων πομπών. Οι εγκαταστάσεις ...
 • Απλή εξομοίωση οθόνης ραντάρ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τουρούτογλου, Γιώργος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδιάμπασης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η πτυχιακή αυτη αναφέρεται στα χαρακτηριστικά το σχεδιασμό και στο τρόπο λειτουργίας των ραντάρ κάνοντας αναφορά και σε συγκεκριμένα είδη όπως τα στρατιωτικά και των αεροδρομίων.
 • Ηλεκτρονικά συστήματα υποβρυχίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Νικολακόπουλος, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-04-2008
  Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη ηλεκτρονικών συστημάτων υποβρυχίου. Θα γίνει αναφορά ποιος ο σκοπός και ο ρόλος του υποβρυχίου. Και στη συνέχεια θα γίνει ανάλυση στα ηλεκτρονικά συστήματα του υποβρυχίου ...
 • Μελέτη μεθοδολογίας μέτρησης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων παλμικών περιστρεφόμενων υψηλής ενέργειας σημάτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Παντελάκη, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Στρατάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-10-31
  Η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας των ασύρματων επικοινωνιών έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της έκθεσης ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην ανθρώπινη υγεία. Ένας ειδικός τύπος των εκπομπών ...
 • Προσομοιώσεις προβλημάτων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από τραχείες επιφάνειες με τυχαία χαρακτηριστικά.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λέκκας, Αθανάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδιάμπασης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η τεχνολογία ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων χρησιμοποιείται στην μεταβίβαση πληροφοριών (τηλεπικοινωνίες), στις μετρήσεις (radar) και στη μεταβίβαση ενέργειας (ακτινοβολία βραχέων κυμάτων). Σκεδαστής θεωρείται κάθε υλικό σώμα, ...
 • Σχεδιασμός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και αντιμετώπισης ακραίων καιρικών φαινομένων με χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και μετεωρολογικών ραντάρ.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
  Συγγραφείς: Μπουνάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Δαλιακόπουλος, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-03-29
  Τα πλημμυρικά φαινόμενα παρουσιάζονται με μεγαλύτερη συχνότητα αλλά και ένταση στην εποχή μας. Η κλιματική αλλαγή είναι ο παράγοντας εκείνος που προκαλεί την συχνότερη και εντονότερη εμφάνιση των συγκεκριμένων φαινομένων. ...