• Επαγγελματικοί κίνδυνοι στο κλάδο προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Κατσίκης, Αναστάσιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Σηφακάκη, Κρυσταλλία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-13
    Το πετρέλαιο αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας του κόσμου καθώς ε-πίσης αποτελεί τη βάση του σύγχρονου τρόπου ζωής, αλλά και τον πυλώνα για ραγδαία ανάπτυξη του βιομηχανικού πολιτισμού από τα μέσα του 20ου αιώνα μέχρι και ...