• Κρόκος-Ένα πολύτιμο μπαχαρικό.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Πλαστρά, Βίβιαν
    Επιβλέπων καθηγητής: Σπυριδάκη, Ασπασία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-03-14
    Τα μπαχαρικά είναι γνωστά από την αρχαιότητα και χρησιμοποιούνται για πολλούς σκοπούς από όλους τους πολιτισμούς. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα μπαχαρικά γενικότερα, στην ιστορία τους, στις χρήσεις τους και στη σημασία ...