• Δυναμόμετρο για αγώνες ιστιοπλοΐας ως τεχνολογία και πλατφόρμα μάρκετινγκ.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Λιαγγορίδη, Ηλέκτρα
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδουράκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-10-2009
    Σήμερα, η σύγχρονη σχεδίαση αγωνιστικών γιώτ περιλαμβάνει διάφορες προβλέψεις απόδοσης, οι οποίες είτε βασίζονται σε υπολογιστή προσομοίωσης, είτε σε εργαστηριακά πειράματα και δοκιμές μοντέλων. Δυστυχώς, η επαλήθευση των ...