• Cloud based σύστημα προσφοράς και πώλησης μεταχειρισμένων ρούχων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Παρασκευόπουλος, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-04-12
  Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία υλοποιήθηκε με σκοπό να διευκολύνει την πώληση και αγορά μεταχειρισμένων ρούχων. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύσσοντας μια εφαρμογή ειδικευμένη στην αναζήτηση και δημοσιοποίηση αγγελιών με είδη ...
 • Ανάλυση συστημάτων παραγωγής σε επιχείρηση παραγωγής προιόντων μεταποίηση προτάσεις βελτιστοποίησης συστήματος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μελισσουργού, Κωνσταντίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-10-2008
  Σήμερα ο όρος διοίκηση παραγωγής αναφέρεται στην οριοθέτηση και στον έλεγχο των διαδικασιών εκείνων που στοχεύουν στην μετατροπή των ανθρώπινων και των υλικών πόρων σε αγαθά και υπηρεσίες Στην πτυχιακή αυτή εργασία θα γίνει ...
 • Ανάλυση των εισηγμένων εταιριών στο ελληνικό χρηματιστήριο το 2003 και 2004 ανά κλάδο (πωλήσεις και σύνολο ενεργητικού).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κακούρης, Αριστοτέλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννούλης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-11-18
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και αξιολόγηση των βασικών μεγεθών όλων των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Ελληνικό Χρηματιστήριο για το 2005. Για το λόγο αυτό, θα απεικονιστεί όλο το θεωρητικό υπόβαθρο που ...
 • Ανάπτυξη Android εφαρμογής για τη διαχείριση αγοραπωλησιών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χανιωτάκης, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-04-27
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την μελέτη και περιγραφή τεχνικών ανάπτυξης εφαρμογών για smartphones με λειτουργικό σύστημα Android, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον του Android Studio, τα Android API’s ...
 • Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας για online αγορές, πωλήσεις και δημοπρασίες προϊόντων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αγουρίδα, Ευαγγελία; Κανακάκης, Ηλίας
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμιωλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2010
  Στόχος αυτής της πτυχιακής είναι η δημιουργία μιας ιστοσελίδας, που θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αγοράζουν, να πουλάνε και να δημοπρατούν προϊόντα ή να κάνουν προσφορά για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν να ...
 • Δημιουργία εφαρμογής οικονομικής διαχείρισης συστημάτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χατζηδάκης, Δημήτρης; Μπικουβάρης, Γιώργος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαμάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-01-2011
  Η συγκεκριμένη πτυχιακη εργασία έχει ως θέμα της την ανάπτυξη ενός ολοκληρομένου online συστήματος διαχείρησης ξενοδοχείων, κρατήσεων, πωλήσεων και πληρωμών μεσα από ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον διεπαφής χρησιμοποιόντας ...
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες στις πωλήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ολλι, Κέιντα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραγιαννίδης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-05-2011
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης να γίνει πλήρως κατανοητή η έννοια της διαπραγμάτευσης τόσο γενικότερα όσο και ειδικότερα στις πωλήσεις. Εν συνεχεία, το ερευνητικό μέρος της εργασίας ...
 • Η συμβολή της μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος στην προώθηση πωλήσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και μελέτη περιπτώσεως σε ξενοδοχείο στην Αθήνα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κουμάντος, Παύλος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκούλης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-10-2012
  Αυτή η εργασία θα δώσει τον ορισμό του οικολογικού αποτυπώματος, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και το πως το αποτύπωμα μπορεί να ...
 • Πιστωτική πολιτική και διαχείριση πωλήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Γρηγοράκης, Ζαχαρίας
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατρίδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Στα πλαίσια της παρύσας εργασίας, διερευνήθηκε, σε θεωρητικό και σε εμπειρικό επίπεδο, η σχέση μεταξύ της παρεχόμενης πίστωσης και της διαχείρισης πωλήσεων. Πίστωση είναι ένας φυσικός τρόπος βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, ...
 • Σύστημα υλοποιημένο σε php/html5 για on-line πωλήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μηλιδάκη, Ελένη; Πενταράκη, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-09-07
  Στις σελίδες που ακολουθούν θα αναλύσουμε τα βήματα για την δημιουργία και την χρήση μίας Ιστοσελίδας για on line δημοπρασίες και πωλήσεις. Αρχικά, πραγματοποιήσαμε την εγκατάσταση του XAMPP, στην συνέχεια περάσαμε στην ...
 • Τεχνικές άμεσης επιτυχημένης πώλησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Πινακουλάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταβλαδάκη, Δέσποινα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-10-25
  Η εις βάθος κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών, και ιδίως της διαδικασίας λήψης αποφάσεων αναφορικά με την αγορά προϊόντων, έχει ύψιστη σημασία τόσο για τη βιομηχανία όσο και για την ακαδημαϊκή κοινότητα. Επιτρέπει ...