• Αυτοματοποιημένη διάταξη για επιφανειακή κατεργασία υλικών με Laser.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
    Συγγραφείς: Λιλιμπάκης, Σπυρίδων
    Επιβλέπων καθηγητής: Γεωργίου, Ευστράτιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-18
    Η διαδικασία χάραξης με τη χρήση δέσμης Laser, έχει τα τελευταία χρόνια, εξελιχθεί με μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν τεχνικές χάραξης για ένα εύρος επιφανειών και υλικών. Η δέσμη Laser χρησιμοποιεί την μεγάλη ...