• Η λογιστική των ενσωμάτων παγίων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Γρηγοράκη, Γεωργία; Κοτζιαμπάση, Αικατερίνη; Ορφανίδου, Αργυρώ
    Επιβλέπων καθηγητής: Καραμπίνης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-07-16
    Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, έχουν σαν σκοπό την ομοιόμορφη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Όταν σε διάφορες χώρες, οι επιχειρήσεις συντάσσουν και κοινοποιούν τις οικονομικές τους καταστάσεις, με βάσει τις εκάστοτε ...