• Ανάπτυξη πηγής ακουστικών κυμάτων σε νερό με παλμικό laser για βιοϊατρικές εφαρμογές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Σκάρου, Αλεξία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδογιάννης, Νεκτάριος; Μπακαρέζος, Ευθύμιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-07-14
  Η εργασία αυτή αποτελεί την απαρχή ανάπτυξης πλήρως λειτουργικών διατάξεων παραγωγής και ανίχνευσης υπερήχων μέσω laser για βιοϊατρικές εφαρμογές στο Εργαστήριο Ακουστικής και Οπτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών ...
 • Υψίσυχνα και ισχυρά ακουστικά κύματα δημιουργούμενα από υπερβραχείς παλμούς laser στον ατμοσφαιρικό αέρα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Κάππης, Αχιλέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδογιάννης, Νεκτάριος; Μπακαρέζος, Ευθύμιος; Μπρέζας, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-10-2014
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και μοντελοποίηση πηγής ακουστικών κυμάτων που δημιουργούνται με την εστίαση υπερβραχέων παλμών laser στον ατμοσφαιρικό αέρα. Για την καταγραφή των ακουστικών κυμάτων χρησιμοποιήθηκε ...
 • Χαρακτηρισμός ακουστικής πηγής παραγόμενης από ηλεκτρική εκκένωση στον αέρα μέσω υπερβραχέων παλμών λέιζερ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Ντζιμάνης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδογιάννης, Νεκτάριος; Μπακαρέζος, Ευθύμιος; Μπρέζας, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-01-2014
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο χαρακτηρισμός ακουστικής πηγής παραγόμενης από ηλεκτρική εκκένωση στον αέρα μέσω υπερβραχέων παλμών λέιζερ. Στα πλαίσια της μελέτης αναπτύχθηκε διάταξη στο εργαστήριο Ακουστικής & Οπτικής ...