• Μελέτη ελαστικών κυμάτων υπερήχων με οπτικές απεικονιστικές μεθόδους.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
    Συγγραφείς: Ρινακάκης, Μιχαήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδογιάννης, Νεκτάριος; Μπακαρέζος, Ευθύμιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-08-2011
    Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η παραγωγή και ανίχνευση υψίσυχνων υπερηχητικών ελαστικών κυμάτων σε φιλμ μεταλλικού υλικού (Au - χρυσός) εναποτεθειμένο σε διηλεκτρικό υλικό (BK7 - γυαλί), κάνοντας χρήση παλμικού ...