• Η παρουσίαση του προσφυγικού μέσα από τον έντυπο και διαδικτυακό τύπο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Ζάρκα, Ελπινίκη; Πρέντζα, Δέσποινα; Σταμούλης, Ιωάννης; Χραπάλου, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Οικονόμου, Αικατερίνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-10
  Αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί το προσφυγικό ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία μας σε σημαντικό βαθμό. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται ο τρόπος που το προσφυγικό ζήτημα έχει καλυφθεί από τα ...
 • Κοινωνική εργασία με ασυνόδευτα παιδιά και παιδιά που έχουν χωρισθεί από την οικογένειά τους: θεωρία και πράξη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Καρφαρίδου, Μαρία; Κοντσιώτη, Ελένη; Λεβογιάννη, Φωτεινή
  Επιβλέπων καθηγητής: Οικονόμου, Αικατερίνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-03-2016
  Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τη συλλογή και καταγραφή των θεωρητικών προσεγγίσεων της διαπολιτισμικής κοινωνικής εργασίας και τις πρακτικές εφαρμογές που ακολουθούνται από τους επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς σε ...
 • Χαρτογράφηση των κοινωνικών υπηρεσιών για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών και παιδιών χωρίς την οικογένειά τους στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Γκιουβέτση, Δήμητρα; Μανωλάκου, Ζωή; Τζοάνου, Ελένη; Φωκιανός, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Οικονόμου, Αικατερίνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-04-07
  Εισαγωγή: Η παρούσα ερευνητική μελέτη ασχολείται με τη χαρτογράφηση και παρουσίαση των υπηρεσιών και των φορέων που αναλαμβάνουν την υπεράσπιση και τη φροντίδα των ασυνόδευτων παιδιών και παιδιών χωρίς την οικογένειά ...