• Αποσβέσεις-αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βουμβουράκη, Στεφανία; Καρβουναράκη, Κρυστάλλη
  Επιβλέπων καθηγητής: Δοκιανάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-06-2010
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία καλείται να δώσει την όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα της Απόσβεσης και της Αποτίμησης των Περιουσιακών Στοιχείων. Για διευκόλυνση και την καλύτερη κατανόηση της κάτωθι εργασίας, έγινε ο διαχωρισμός ...
 • Αποσβέσεις-αποτιμήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λίτινας, Ελευθέριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δοκιανάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-01-2010
  Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κυριότητά της η επιχείρηση για διαρκή παραγωγική χρήση μεγαλύτερη από ένα έτος , διακρίνονται σε αυτά που η ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους είναι απεριόριστη, όπως γήπεδα, οικόπεδα, ...
 • Αποτίμηση επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Στεφάνη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραμπίνης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-01-2015
  Στη πτυχιακή εργασία προσδιορίζεται ο σκοπός της αξίας μιας επιχείρησης μέσω της αποτίμησης, που είναι αφενός ο υπολογισμός της παρούσας αξίας της και αφετέρου μια κατά το δυνατό ικανοποιητική πρόβλεψη της μελλοντικής της ...
 • Εργασίες τέλους χρήσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Τσατσαράκης, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δρακωνάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-03-2011
  Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκαν λεπτομερώς όχι μόνο οι εργασίες τέλους χρήσης αλλά και η λογική που τις διέπει .Συγκεκριμένα ,περιγράφησαν όλοι οι ισχύοντες λογιστικοί κανόνες που διέπουν τις εργασίες τέλους χρήσης καθώς ...
 • Μέθοδοι αποτίμησης επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γκίκας, Βασίλειος-Στυλιανός; Σαντοριναίος, Βασίλειος; Σκουβάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραμπίνης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-08-23
  Η συνεχής αναγνώριση της αξίας της επιχείρησης επιβάλλεται από τις συνεχείς μεταβολές και την ταχύτητα κυκλοφορίας των κεφαλαίων, των εμπορευμάτων και των αξιών. Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η εκτενής περιγραφή ...