• Διαχείριση χαρτοφυλακίου με την προσέγγιση της αξίας σε κίνδυνο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Τόρης, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-01-2016
  Η σύσταση ενός χαρτοφυλακίου στοχεύει στην μείωση του συνολικού κινδύνου και την προφύλαξη του κεφαλαίου από μεγάλες μεταβολές στις τιμές ορισμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Ο υπολογισμός του βέλτιστου χαρτοφυλακίου ...
 • Μέτρηση χρηματοοικονομικού κινδύνου με υποδείγματα var (αξία σε κίνδυνο) : Η περίπτωση της Ελλάδας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πετράκης, Γεώργιος; Πηρουνάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-11-2015
  Περιληπτικά η εργασία αποδίδεται σε έξη (6) κεφάλαια περιλαμβανομένης και της εισαγωγής, μέσα στα οποία αναφέρεται στον κίνδυνο και ειδικότερα δίνεται έμφαση στον χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Αναλύονται οι διάφορες, οι πιο ...