• Νεανική επιχειρηματικότητα και startups στην Κρήτη–Προκλήσεις και προοπτικές.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Παπαδάκης, Εμμανουήλ; Τιγκίρης, Μιχαήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Βασσάκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-25
    Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της νεανικής επιχειρηματικότητας και των Start up, καθώς και τις προκλήσεις και προοπτικές που προκύπτουν στο Ελληνικό περιβάλλον και συγκεκριμένα στην Κρήτη. Αρχικά ορίζεται η ...