Εμφάνιση απλής εγγραφής

Lumbago during pregnancy and the role of the nurse to its confrontation.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΓλεζάκη, Καλλιόπηel
dc.creatorΚουνελάκη, Ειρήνηel
dc.creatorGlezaki, Kalliopien
dc.creatorKounelaki, Eirinien
dc.date.accessioned2016-03-15T12:57:31Z
dc.date.available2016-03-15T12:57:31Z
dc.date.issued2008-2-29T14:29:13Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/1677
dc.description.abstractΗ εργασία αυτή αφορά τις γυναίκες και ειδικότερα εκείνες που ζουν την ωραιότερη εμπειρία της ζωής τους, τη μητρότητα. Ο λόγος ο οποίος μας οδήγησε στην πραγματοποίηση αυτής της έρευνας ήταν για να διερευνήσουμε την επιδημιολογία της οσφυαλγίας σε έγκυες γυναίκες στην Κρήτη κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν δημοσιευμένα σχετικά στοιχεία. Έγινε προσπάθεια να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο οι γυναίκες σήμερα είναι ενημερωμένες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εγκυμοσύνη στην οσφύ τους και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά στην πρόληψη ή την αντιμετώπισή τους. Και επειδή και για την περίπτωση της οσφυαλγίας κατά την εγκυμοσύνη ισχύει το κλασσικό ρητό της ιατρικής: «η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη», επιδιώκουμε και λόγο ειδικού ενδιαφέροντος να αναδείξουμε το ρόλο του νοσηλευτή προς την κατεύθυνση αυτή, στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η εργασία μας χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο το γενικό γίνεται μέσω εκτεταμένης βιβλιογραφικής ανασκόπησης ανάλυση της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών της οσφυαλγίας στην εγκυμοσύνη, δίνοντας έμφαση στην αιτιοπαθογένεια, την συμπτωματολογία τους παράγοντες κινδύνου και την θεραπευτική αντιμετώπιση. Στο δεύτερο μέρος το ειδικό παρουσιάζομε την επιδημιολογική έρευνα που πραγματοποιήσαμε σε μαιευτικές κλινικές της ανατολικής Κρήτης και σχολιάζονται τα αποτελέσματά της με γνώμονα τα ενδιαφέροντα και τη συμβολή του νοσηλευτή.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Departmenten
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΟσφυαλγία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ο ρόλος του νοσηλευτή στην αντιμετώπισή της.el
dc.titleLumbago during pregnancy and the role of the nurse to its confrontation.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΓλεζάκη, Καλλιόπηel
heal.creatorNameΚουνελάκη, Ειρήνηel
heal.creatorNameGlezaki, Kalliopien
heal.creatorNameKounelaki, Eirinien
heal.publicationDate2008-2-29T14:29:13Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/1677
heal.abstractΗ εργασία αυτή αφορά τις γυναίκες και ειδικότερα εκείνες που ζουν την ωραιότερη εμπειρία της ζωής τους, τη μητρότητα. Ο λόγος ο οποίος μας οδήγησε στην πραγματοποίηση αυτής της έρευνας ήταν για να διερευνήσουμε την επιδημιολογία της οσφυαλγίας σε έγκυες γυναίκες στην Κρήτη κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν δημοσιευμένα σχετικά στοιχεία. Έγινε προσπάθεια να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο οι γυναίκες σήμερα είναι ενημερωμένες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εγκυμοσύνη στην οσφύ τους και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά στην πρόληψη ή την αντιμετώπισή τους. Και επειδή και για την περίπτωση της οσφυαλγίας κατά την εγκυμοσύνη ισχύει το κλασσικό ρητό της ιατρικής: «η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη», επιδιώκουμε και λόγο ειδικού ενδιαφέροντος να αναδείξουμε το ρόλο του νοσηλευτή προς την κατεύθυνση αυτή, στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η εργασία μας χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο το γενικό γίνεται μέσω εκτεταμένης βιβλιογραφικής ανασκόπησης ανάλυση της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών της οσφυαλγίας στην εγκυμοσύνη, δίνοντας έμφαση στην αιτιοπαθογένεια, την συμπτωματολογία τους παράγοντες κινδύνου και την θεραπευτική αντιμετώπιση. Στο δεύτερο μέρος το ειδικό παρουσιάζομε την επιδημιολογική έρευνα που πραγματοποιήσαμε σε μαιευτικές κλινικές της ανατολικής Κρήτης και σχολιάζονται τα αποτελέσματά της με γνώμονα τα ενδιαφέροντα και τη συμβολή του νοσηλευτή.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Departmenten
heal.titleΟσφυαλγία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ο ρόλος του νοσηλευτή στην αντιμετώπισή της.el
heal.titleLumbago during pregnancy and the role of the nurse to its confrontation.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordοσφυαλγία, εγκυμοσύνη, νοσηλευτήςel
heal.keywordlumbago, pregnancy, nurseen
heal.advisorNameΚακαβελάκης, Κυριάκοςel
heal.advisorNameKakavelakis, Kyriakosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)