Εμφάνιση απλής εγγραφής

Comparative study of the problems of the medical and nursing staff.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚαφιέρη, Μαρίαel
dc.creatorΠαπαθανασάκη, Στυλιανήel
dc.creatorKafieri, Mariaen
dc.creatorPapathanasaki, Stylianien
dc.date.accessioned2016-03-15T12:57:36Z
dc.date.available2016-03-15T12:57:36Z
dc.date.issued2008-2-29T14:29:13Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/1680
dc.description.abstractΤο θέμα της πτυχιακής μας εργασίας είναι η συγκριτική διερεύνηση των προβλημάτων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο χώρο του νοσοκομείου.Αφορμή για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος στάθηκε το γεγονός ότι ο ρόλος του λειτουργού υγείας σήμερα κρίνεται πιο κρίσιμος και απαιτητικός από ποτέ. Συχνά ο γιατρός και ο νοσηλευτής συμβαίνει να δέχονται αφόρητες πιέσεις σωματικές και ψυχολογικές, υπέρμετρο φόρτο εργασίας και να υπόκεινται σωρεία αντιξοοτήτων όπως η έλλειψη προσωπικού, οι περιορισμένες δυνατότητες σε αριθμό κλινών και η έλλειψη ή ανεπάρκεια εξοπλισμού. Ακόμη, συχνά καλούνται να θεραπεύσουν ενώ σαν άτομα ενδεχομένως να πάσχουν, καλούνται να ανακουφίσουν ενώ πονάνε, καλούνται να υπερβούν τις σωματικές και ψυχικές αντοχές τους προκειμένου να επιτελέσουν το λειτούργημα τους. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες του χώρου εργασίας (νοσοκομείο) δημιουργεί πληθώρα προβλημάτων σωματικών και ψυχικών. Έτσι γεννήθηκε ο προβληματισμός για τη διερεύνηση και αναζήτηση τρόπων επίλυσης των προβλημάτων αυτών και η ανάγκη να γίνει σε όλους κατανοητό ότι τι ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τις υπηρεσίες υγείας του νοσοκομείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη σωστή λειτουργία του νοσοκομείου και ότι ο εργαζόμενος νοσηλευτής ή γιατρός μπορεί να ασκήσει καλύτερα τα καθήκοντα του όταν τα προβλήματα αυτά αντιμετωπιστούν. Σκοπός της έρευνας μας είναι αφενός να καταγράψουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γιατροί-νοσηλευτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και σε ποιο βαθμό αυτά επιδρούν στους ίδιους και επηρεάζουν την επαγγελματική, ψυχολογική και οικογενειακή ζωή του. Αφετέρου σκοπός μας είναι να συγκρίνουμε ομοιότητες και διαφορές στις απαντήσεις που δίνουν οι γιατροί-νοσηλευτές.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Departmenten
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΣυγκριτική διερεύνηση των προβλημάτων του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.el
dc.titleComparative study of the problems of the medical and nursing staff.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚαφιέρη, Μαρίαel
heal.creatorNameΠαπαθανασάκη, Στυλιανήel
heal.creatorNameKafieri, Mariaen
heal.creatorNamePapathanasaki, Stylianien
heal.publicationDate2008-2-29T14:29:13Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/1680
heal.abstractΤο θέμα της πτυχιακής μας εργασίας είναι η συγκριτική διερεύνηση των προβλημάτων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο χώρο του νοσοκομείου.Αφορμή για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος στάθηκε το γεγονός ότι ο ρόλος του λειτουργού υγείας σήμερα κρίνεται πιο κρίσιμος και απαιτητικός από ποτέ. Συχνά ο γιατρός και ο νοσηλευτής συμβαίνει να δέχονται αφόρητες πιέσεις σωματικές και ψυχολογικές, υπέρμετρο φόρτο εργασίας και να υπόκεινται σωρεία αντιξοοτήτων όπως η έλλειψη προσωπικού, οι περιορισμένες δυνατότητες σε αριθμό κλινών και η έλλειψη ή ανεπάρκεια εξοπλισμού. Ακόμη, συχνά καλούνται να θεραπεύσουν ενώ σαν άτομα ενδεχομένως να πάσχουν, καλούνται να ανακουφίσουν ενώ πονάνε, καλούνται να υπερβούν τις σωματικές και ψυχικές αντοχές τους προκειμένου να επιτελέσουν το λειτούργημα τους. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες του χώρου εργασίας (νοσοκομείο) δημιουργεί πληθώρα προβλημάτων σωματικών και ψυχικών. Έτσι γεννήθηκε ο προβληματισμός για τη διερεύνηση και αναζήτηση τρόπων επίλυσης των προβλημάτων αυτών και η ανάγκη να γίνει σε όλους κατανοητό ότι τι ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τις υπηρεσίες υγείας του νοσοκομείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη σωστή λειτουργία του νοσοκομείου και ότι ο εργαζόμενος νοσηλευτής ή γιατρός μπορεί να ασκήσει καλύτερα τα καθήκοντα του όταν τα προβλήματα αυτά αντιμετωπιστούν. Σκοπός της έρευνας μας είναι αφενός να καταγράψουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γιατροί-νοσηλευτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και σε ποιο βαθμό αυτά επιδρούν στους ίδιους και επηρεάζουν την επαγγελματική, ψυχολογική και οικογενειακή ζωή του. Αφετέρου σκοπός μας είναι να συγκρίνουμε ομοιότητες και διαφορές στις απαντήσεις που δίνουν οι γιατροί-νοσηλευτές.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Departmenten
heal.titleΣυγκριτική διερεύνηση των προβλημάτων του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.el
heal.titleComparative study of the problems of the medical and nursing staff.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, γιατρός, νοσηλευτής, νοσοκομείοel
heal.keywordmedical personnel, nursing personnel, hospital, nurse, doctoren
heal.advisorNameΚαναβάκης, Εμμανουήλel
heal.advisorNameKanavakis, Emmanouilen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)