Show simple item record

Virological problems of new introduced table grapevine varieties in Crete.

Dublin Core metadata

dc.creatorΚολέση, Αικατερίνηel
dc.creatorKolesi, Aikaterinien
dc.date.accessioned2016-03-15T12:17:35Z
dc.date.available2016-03-15T12:17:35Z
dc.date.issued2014-10-07T12:17:38Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/16
dc.description.abstractΑνάμεσα στις διάφορες επιλογές, για να αντιμετωπιστεί η απώλεια εισοδήματος από την εγκατάλειψη της καλλιέργειας της ποικιλίας Σουλτανίνας για σταφιδοποίηση, ήταν η εισαγωγή στην καλλιέργεια ξενικών ποικιλιών. Επειδή δεν εφαρμόστηκε κάποιο πρόγραμμα αξιολόγησης υπό τοπικές συνθήκες των διάφορων ποικιλιών, καθιερώθηκε ένα άναρχο τοπίο, με εισαγωγή ποικιλιών από τους αμπελουργούς χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες για την επιλογή και τις ιδιαίτερες φροντίδες για την καλλιέργεια. Έτσι παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήματα προσαρμογής, μη ικανοποιητικής παραγωγής και ελλειμματικής εμπορικής ποιότητας. Ένα μεγάλο μέρος του πολλαπλασιαστικού υλικού των ποικιλιών ήταν άγνωστης προελεύσεως και αμφιβόλου επιπέδου φυτοϋγείας (=μη πιστοποιημένο). Προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος των κυριότερων εκφυλιστικών παθογόνων που μεταφέρονται με το αμπελουργικό πολλαπλασιαστικό υλικό, αλλά και για να επισημανθούν ‹υγιής› πρέμνα, για δημιουργεί πλεονεκτικών μητρικών πρέμνων εμβολιοληψίας, πραγματοποιείται η μελέτη που παρουσιάζεται σε αυτή την Πτυχιακή εργασία. Επιπροσθέτως, αναφερθήκαμε στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ξενικών επιτραπέζιων ποικιλιών που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα και κυρίως την Κρήτη. Επίσης, αναφερθήκαμε στο μείζονος σημασίας πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους αμπελοκαλλιεργητές και την αμπελοκαλλιέργεια, που είναι οι ασθένειες που προκαλούνται από παθογόνους οργανισμούς που σχετίζονται με την καλλιέργεια του αμπελιού και ονομάζονται ιώσεις. Αυτές οι ασθένειες, είναι δυνατόν να προκαλέσουν αθροιστικά σοβαρές ζημιές στη διάρκεια της καλλιέργειας και σπανιότερα, την απώλεια πρέμνων. Παραθέτουμε δεδομένα και στοιχεία, προερχόμενα από έγκυρες επιστημονικές πηγές που αφορούν σε πρόσφατα εισαχθείσες ποικιλίες, στις ιολογικές ασθένειες που τις μολύνουν και τις μεθόδους αναγνώρισης αυτών με την εφαρμογή ειδικών μεθόδων που πραγματοποιούνται σε επιστημονικά εργαστήρια από ειδικευμένο προσωπικό.el
dc.description.abstractIn order to cover the loss of income from the abandonment of culture of raisin grape variety Soultana in the island of Crete, the introduction of foreign table grapevine varieties was considered the most promised choice. The absence of a formal evaluation program of various varieties aiming to adaption response under local conditions, has caused several problems in the Cretan vineyards established with new grapevine varieties. As the imported grapevine genetic material was not certified, very soon severe degenerative diseases appeared causing losses in quantity and quality of table grape production. To identify the species of pathogens implicated in the exhibition of degenerative symptoms a study was realized and the results are presented in this thesis. Thirty one grapevine symptomatic plants originating from 12 different grape table varieties (Autumn royal, Black rose, Calmeria, Christmas red, Crimson, Loose Perlette, Ralli, Red Globe, Ruby, Superior and Thompson) from commercial new vineyards were collected and screened for the presence of Grapevine fanleaf virus (GFLV), Grapevine leafroll associated virus-1, -2, -3, -6, -7 and group 4-9 (GLRaV-1,-2,-3,-6,-7, 4-9), Grapevine virus A (GVA), Grapevine virus B (GVB) and Grapevine fleck virus (GFkV). Screening was done on grapevine shoots (cambial scrapings) taken from the labeled vineyards. Different ELISA versions assays (DAS-, TAS- and Protein-A DAS ELISA) were applied for the detection of the above mentioned virus species. A high incidence of the viruses associated with the grapevine leafroll disease (GLRD) and more specifically of GLRaV-3 (10/31), GLRaV-4-9 group (15/31) was detected. Also GFkV and GVA had a disquieting presence (11/31 and 9/31, respectively). GFLV and GLRaV-1 were present in one and two grapevine plants, respectively. Nine to 31 were infected at least from three different viruses and 13 to 31 from two viruses. It is worth to notice that two viruses new in Cretan vineyards, GLRaV-2 and GVB, were found to infect one (Crimson) and two (Crimson and Thompson) grapevine plants. Only 10 grapevine plants were virus-free. These results show that the new vineyards host almost all the cosmopolitan grapevine viruses and the only fundamental factor to promote islands viticulture is the creation and use of certified grapevine material.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνωνel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Agricultureen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΙολογικά προβλήματα ξενικών επιτραπέζιων ποικιλιών αμπελιού.el
dc.titleVirological problems of new introduced table grapevine varieties in Crete.en

healMeta

heal.creatorNameΚολέση, Αικατερίνηel
heal.creatorNameKolesi, Aikaterinien
heal.publicationDate2014-10-07T12:17:38Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/16
heal.abstractΑνάμεσα στις διάφορες επιλογές, για να αντιμετωπιστεί η απώλεια εισοδήματος από την εγκατάλειψη της καλλιέργειας της ποικιλίας Σουλτανίνας για σταφιδοποίηση, ήταν η εισαγωγή στην καλλιέργεια ξενικών ποικιλιών. Επειδή δεν εφαρμόστηκε κάποιο πρόγραμμα αξιολόγησης υπό τοπικές συνθήκες των διάφορων ποικιλιών, καθιερώθηκε ένα άναρχο τοπίο, με εισαγωγή ποικιλιών από τους αμπελουργούς χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες για την επιλογή και τις ιδιαίτερες φροντίδες για την καλλιέργεια. Έτσι παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήματα προσαρμογής, μη ικανοποιητικής παραγωγής και ελλειμματικής εμπορικής ποιότητας. Ένα μεγάλο μέρος του πολλαπλασιαστικού υλικού των ποικιλιών ήταν άγνωστης προελεύσεως και αμφιβόλου επιπέδου φυτοϋγείας (=μη πιστοποιημένο). Προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος των κυριότερων εκφυλιστικών παθογόνων που μεταφέρονται με το αμπελουργικό πολλαπλασιαστικό υλικό, αλλά και για να επισημανθούν ‹υγιής› πρέμνα, για δημιουργεί πλεονεκτικών μητρικών πρέμνων εμβολιοληψίας, πραγματοποιείται η μελέτη που παρουσιάζεται σε αυτή την Πτυχιακή εργασία. Επιπροσθέτως, αναφερθήκαμε στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ξενικών επιτραπέζιων ποικιλιών που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα και κυρίως την Κρήτη. Επίσης, αναφερθήκαμε στο μείζονος σημασίας πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους αμπελοκαλλιεργητές και την αμπελοκαλλιέργεια, που είναι οι ασθένειες που προκαλούνται από παθογόνους οργανισμούς που σχετίζονται με την καλλιέργεια του αμπελιού και ονομάζονται ιώσεις. Αυτές οι ασθένειες, είναι δυνατόν να προκαλέσουν αθροιστικά σοβαρές ζημιές στη διάρκεια της καλλιέργειας και σπανιότερα, την απώλεια πρέμνων. Παραθέτουμε δεδομένα και στοιχεία, προερχόμενα από έγκυρες επιστημονικές πηγές που αφορούν σε πρόσφατα εισαχθείσες ποικιλίες, στις ιολογικές ασθένειες που τις μολύνουν και τις μεθόδους αναγνώρισης αυτών με την εφαρμογή ειδικών μεθόδων που πραγματοποιούνται σε επιστημονικά εργαστήρια από ειδικευμένο προσωπικό.el
heal.abstractIn order to cover the loss of income from the abandonment of culture of raisin grape variety Soultana in the island of Crete, the introduction of foreign table grapevine varieties was considered the most promised choice. The absence of a formal evaluation program of various varieties aiming to adaption response under local conditions, has caused several problems in the Cretan vineyards established with new grapevine varieties. As the imported grapevine genetic material was not certified, very soon severe degenerative diseases appeared causing losses in quantity and quality of table grape production. To identify the species of pathogens implicated in the exhibition of degenerative symptoms a study was realized and the results are presented in this thesis. Thirty one grapevine symptomatic plants originating from 12 different grape table varieties (Autumn royal, Black rose, Calmeria, Christmas red, Crimson, Loose Perlette, Ralli, Red Globe, Ruby, Superior and Thompson) from commercial new vineyards were collected and screened for the presence of Grapevine fanleaf virus (GFLV), Grapevine leafroll associated virus-1, -2, -3, -6, -7 and group 4-9 (GLRaV-1,-2,-3,-6,-7, 4-9), Grapevine virus A (GVA), Grapevine virus B (GVB) and Grapevine fleck virus (GFkV). Screening was done on grapevine shoots (cambial scrapings) taken from the labeled vineyards. Different ELISA versions assays (DAS-, TAS- and Protein-A DAS ELISA) were applied for the detection of the above mentioned virus species. A high incidence of the viruses associated with the grapevine leafroll disease (GLRD) and more specifically of GLRaV-3 (10/31), GLRaV-4-9 group (15/31) was detected. Also GFkV and GVA had a disquieting presence (11/31 and 9/31, respectively). GFLV and GLRaV-1 were present in one and two grapevine plants, respectively. Nine to 31 were infected at least from three different viruses and 13 to 31 from two viruses. It is worth to notice that two viruses new in Cretan vineyards, GLRaV-2 and GVB, were found to infect one (Crimson) and two (Crimson and Thompson) grapevine plants. Only 10 grapevine plants were virus-free. These results show that the new vineyards host almost all the cosmopolitan grapevine viruses and the only fundamental factor to promote islands viticulture is the creation and use of certified grapevine material.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνωνel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Agricultureen
heal.titleΙολογικά προβλήματα ξενικών επιτραπέζιων ποικιλιών αμπελιού.el
heal.titleVirological problems of new introduced table grapevine varieties in Crete.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordιός, αμπελώνας (αμπέλι), ποικιλία επιτραπέζιου σταφυλιούel
heal.keywordvirus, vineyard, table grape varietyen
heal.advisorNameΚατζιλάκης, Χρήστοςel
heal.advisorNameKatzilakis, Christosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)