Εμφάνιση απλής εγγραφής

A Byte of Python.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΒουτσαρίδης, Ορφέαςel
dc.creatorVoutsaridis, Orfeasen
dc.date.accessioned2016-03-15T13:10:09Z
dc.date.available2016-03-15T13:10:09Z
dc.date.issued2014-03-27T12:21:16Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/2104
dc.description.abstractΗ Python είναι μία δυναμική αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλά είδη ανάπτυξης λογισμικού. Προσφέρει ισχυρή υποστήριξη για ενσωμάτωση με άλλες γλώσσες και εργαλεία, και διαθέτει μία πλούσια γκάμα βιβλιοθηκών.el
dc.description.abstractPython is a dynamic object-oriented programming language that can be used for many kinds of software development. It offers strong support for integration with other languages and tools, and has a wide range of libraries.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Electronic Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleA Byte of Python.el
dc.titleA Byte of Python.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΒουτσαρίδης, Ορφέαςel
heal.creatorNameVoutsaridis, Orfeasen
heal.publicationDate2014-03-27T12:21:16Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/2104
heal.abstractΗ Python είναι μία δυναμική αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλά είδη ανάπτυξης λογισμικού. Προσφέρει ισχυρή υποστήριξη για ενσωμάτωση με άλλες γλώσσες και εργαλεία, και διαθέτει μία πλούσια γκάμα βιβλιοθηκών.el
heal.abstractPython is a dynamic object-oriented programming language that can be used for many kinds of software development. It offers strong support for integration with other languages and tools, and has a wide range of libraries.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Electronic Engineeringen
heal.titleA Byte of Python.el
heal.titleA Byte of Python.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordγλώσσα προγραμματισμού, Pythonel
heal.keywordprogramming language, Pythonen
heal.advisorNameΠλιάκης, Δημήτριοςel
heal.advisorNamePliakis, Dimitriosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)