Εμφάνιση απλής εγγραφής

Real time, algorithmic sound synthesis with Wave Terrain Synthesis.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΠολίτης, Αλέξανδροςel
dc.creatorPolitis, Alexandrosen
dc.date.accessioned2016-03-15T13:34:38Z
dc.date.available2016-03-15T13:34:38Z
dc.date.issued2012-09-20T08:52:56Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/2324
dc.description.abstractΣτην παρούσα εργασία μελετάται και περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας της τεχνικής σύνθεσης ήχου Wave Terrain μέσω της δημιουργίας και ανάλυσης αντίστοιχου αλγορίθμου στο περιβάλλον προγραμματισμού Max / MSP / Jitter. Το εν λόγω πακέτο λογισμικού, εφοδιασμένο με δομικά στοιχεία προγραμματισμού ήχου, εικόνας και βίντεο, αποτέλεσε βάση για την ανάπτυξη και εξέταση του αλγορίθμου σε πραγματικό χρόνο, μέσω του σχεδιασμού μουσικής διεπαφής η οποία εξασφαλίζει την αποδοτικότητα και μουσικότητα της χρήσης του. Συγκεκριμένος στόχος της πτυχιακής, ήταν η δημιουργία ενός δομημένου Wave Terrain συνθετητή (synthesizer) ο οποίος αποτελείται απο τα περιβάλλοντα σύνθεσης και ελέγχου, δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να αξιοποιεί της δυνατότητες της τεχνικής σε βάθος, παράγωντας δυναμικά αποτελέσματα. Η τεχνική Wave Terrain λειτουργεί ως επέκταση της αρκετά γνωστής μεθόδου ηχοχρωματικής σύνθεσης μέσω πίνακα κυματομορφής (Wavetable Synthesis) και παράγει αποτελέσματα μοναδικά, λόγω της ιδιάζουσας λειτουργίας της, η οποία βασίζεται στην ιδέα συσχετισμού των τοπογραφικών στοιχείων μιας περιοχής με τα χαρακτηριστικά απεικόνισης κυματομορφών ήχου και οδηγεί στον σχηματισμό διαφόρων ειδών κατευθυντικών ή κινούμενων ήχων, η δημιουργία των οποίων μπορεί να ελεγχθεί μέσω χειρονομιών (gestures) του χρήστη. Ο τομέας της Wave Terrain synthesis δεν έχει αξιοποιηθεί εμπορικά μεχρι σήμερα, ενω διάφορα τμήματα κώδικα έχουν δημοσιευθεί και χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα σύνθεσης ήχου σαν βοηθητικές μονάδες. Με την πτυχιακή αυτή εργασία αποκτήθηκε επιπλέον γνώση στο πλαίσιο των τεχνικών σύνθεσης ήχου γενικότερα αλλά και της τεχνικής Wave Terrain ειδικότερα, διευρύνθηκε η γνώση στο περιβάλλον μουσικoύ προγραμματισμού MaxMSP, και αποκτήθηκε εμπειρία στο σχεδιασμό κατάλληλης διεπαφής χρήστη (user interface).el
dc.description.abstractThis essay is concerned with the historical background and the function of Wave Terrain synthesis, through the creation and analysis of a respective algorithm. Max/MSP/Jitter, is the visual programming language for music and multimedia which was used as the core of this project. The jitter libraries alongside other programming objects of the aforementioned software package, were the perfect raw material for the design and further examination of a Wave Terrain algorithm in real time, through the conception and development of an intuitive musical interface. The basic purpose of current thesis was the creation of a Wave Terrain synthesizer, composed of synthesis and control sections by utilizing in depth the features of the specific synthesis technique and producing dynamic results. Wave Terrain synthesis, functions much like an expanded version of the well known Wavetable synthesis. It is able to produce some unique results, because of its concept, which is based around the idea of a correlation between topographic elements of an area and visual characteristics of sound waves. Wave Terrain synthesis also allows users to control the construction of various directional and moving sounds with gestures.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Music Technology and Acoustics Engineering (in Rethymno)en
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΑλγοριθμική σύνθεση ήχου σε πραγματικό χρόνο μέσω της τεχνικής Wave Terrain Synthesis.el
dc.titleReal time, algorithmic sound synthesis with Wave Terrain Synthesis.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΠολίτης, Αλέξανδροςel
heal.creatorNamePolitis, Alexandrosen
heal.publicationDate2012-09-20T08:52:56Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/2324
heal.abstractΣτην παρούσα εργασία μελετάται και περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας της τεχνικής σύνθεσης ήχου Wave Terrain μέσω της δημιουργίας και ανάλυσης αντίστοιχου αλγορίθμου στο περιβάλλον προγραμματισμού Max / MSP / Jitter. Το εν λόγω πακέτο λογισμικού, εφοδιασμένο με δομικά στοιχεία προγραμματισμού ήχου, εικόνας και βίντεο, αποτέλεσε βάση για την ανάπτυξη και εξέταση του αλγορίθμου σε πραγματικό χρόνο, μέσω του σχεδιασμού μουσικής διεπαφής η οποία εξασφαλίζει την αποδοτικότητα και μουσικότητα της χρήσης του. Συγκεκριμένος στόχος της πτυχιακής, ήταν η δημιουργία ενός δομημένου Wave Terrain συνθετητή (synthesizer) ο οποίος αποτελείται απο τα περιβάλλοντα σύνθεσης και ελέγχου, δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να αξιοποιεί της δυνατότητες της τεχνικής σε βάθος, παράγωντας δυναμικά αποτελέσματα. Η τεχνική Wave Terrain λειτουργεί ως επέκταση της αρκετά γνωστής μεθόδου ηχοχρωματικής σύνθεσης μέσω πίνακα κυματομορφής (Wavetable Synthesis) και παράγει αποτελέσματα μοναδικά, λόγω της ιδιάζουσας λειτουργίας της, η οποία βασίζεται στην ιδέα συσχετισμού των τοπογραφικών στοιχείων μιας περιοχής με τα χαρακτηριστικά απεικόνισης κυματομορφών ήχου και οδηγεί στον σχηματισμό διαφόρων ειδών κατευθυντικών ή κινούμενων ήχων, η δημιουργία των οποίων μπορεί να ελεγχθεί μέσω χειρονομιών (gestures) του χρήστη. Ο τομέας της Wave Terrain synthesis δεν έχει αξιοποιηθεί εμπορικά μεχρι σήμερα, ενω διάφορα τμήματα κώδικα έχουν δημοσιευθεί και χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα σύνθεσης ήχου σαν βοηθητικές μονάδες. Με την πτυχιακή αυτή εργασία αποκτήθηκε επιπλέον γνώση στο πλαίσιο των τεχνικών σύνθεσης ήχου γενικότερα αλλά και της τεχνικής Wave Terrain ειδικότερα, διευρύνθηκε η γνώση στο περιβάλλον μουσικoύ προγραμματισμού MaxMSP, και αποκτήθηκε εμπειρία στο σχεδιασμό κατάλληλης διεπαφής χρήστη (user interface).el
heal.abstractThis essay is concerned with the historical background and the function of Wave Terrain synthesis, through the creation and analysis of a respective algorithm. Max/MSP/Jitter, is the visual programming language for music and multimedia which was used as the core of this project. The jitter libraries alongside other programming objects of the aforementioned software package, were the perfect raw material for the design and further examination of a Wave Terrain algorithm in real time, through the conception and development of an intuitive musical interface. The basic purpose of current thesis was the creation of a Wave Terrain synthesizer, composed of synthesis and control sections by utilizing in depth the features of the specific synthesis technique and producing dynamic results. Wave Terrain synthesis, functions much like an expanded version of the well known Wavetable synthesis. It is able to produce some unique results, because of its concept, which is based around the idea of a correlation between topographic elements of an area and visual characteristics of sound waves. Wave Terrain synthesis also allows users to control the construction of various directional and moving sounds with gestures.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Music Technology and Acoustics Engineering (in Rethymno)en
heal.titleΑλγοριθμική σύνθεση ήχου σε πραγματικό χρόνο μέσω της τεχνικής Wave Terrain Synthesis.el
heal.titleReal time, algorithmic sound synthesis with Wave Terrain Synthesis.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordσύνθεση μουσικής με ηλεκτρονικό υπολογιστή, Max/MSP/Jitter, σύνθεση ήχουel
heal.keywordcomputer composition, Max/MSP/Jitter, sound synthesisen
heal.advisorNameΒαλσαμάκης, Νικόλαοςel
heal.advisorNameValsamakis, Nikolaosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)