Εμφάνιση απλής εγγραφής

Electronic music as a movement in Greece, in the 20th century.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΜοναστηριώτη, Μαρίαel
dc.creatorMonastirioti, Mariaen
dc.date.accessioned2016-03-15T13:37:04Z
dc.date.available2016-03-15T13:37:04Z
dc.date.issued2012-12-05T09:01:11Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/2348
dc.description.abstractΗ εργασία έχει ως θέμα την ηλεκτρονική μουσική στην Ελλάδα. Σκοπός της εργασίας είναι η έρευνα και η ανάδειξη του συγκεκριμένου είδους από τις αρχές του 20ου αιώνα ως το 1990. Χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό. Στο θεωρητικό αρχικά παρουσιάζεται μία ιστορική αναδρομή της ηλεκτρονικής μουσικής στην Ευρώπη και εν συνεχεία γεγονότα καθώς βιογραφίες, εργογραφίες και συνεντεύξεις Ελλήνων συνθετών. Τέλος, εκθέτονται πληροφορίες για τις τεχνικές, τα μηχανήματα, τα μουσικά ηλεκτρονικά όργανα και την σχέση της ηλεκτρονικής μουσικής με την παιδεία και την ψυχαγωγεία. Το πρακτικό μέρος έχει να κάνει με τη δημιουργία δύο cd τα οποία περιλαμβάνουν έργα ελλήνων συνθετών ηλεκτρονικής μουσικής. Η έρευνα βοήθησε να βγουν κάποια συμπεράσματα όσον αφορά την παρουσία της ηλεκτρονικής μουσικής κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα στην Ελλάδα αλλά και το μέλλον της.el
dc.description.abstractThe Electronic Music as a movement in Greece of the 20th Century This paper examines the electronic music in Greece. The purpose of this paper is the research and promotion of this species at the beginning of the 20th century to 1990. It is divided into two parts, the theoretical and the practical. Primarily, in theoretical part is presented a historical overview of electronic music in Europe and subsequent events, biographies / works and interviews of Greek composers. Finally, we report information on the recording techniques, production and reproduction machines, electronic musical instruments and electronic music's relationship with education and entertainment. The practical part has to do with the creation of two cds which include works by Greek composers of electronic music. The research helped to leave some conclusions with reference to the presence of electronic music during the 20th century in Greece and its future.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Music Technology and Acoustics Engineering (in Rethymno)en
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΗ ηλεκτρονική μουσική ως μουσικό ρεύμα στην Ελλάδα του 20ου αιώνα.el
dc.titleElectronic music as a movement in Greece, in the 20th century.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΜοναστηριώτη, Μαρίαel
heal.creatorNameMonastirioti, Mariaen
heal.publicationDate2012-12-05T09:01:11Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/2348
heal.abstractΗ εργασία έχει ως θέμα την ηλεκτρονική μουσική στην Ελλάδα. Σκοπός της εργασίας είναι η έρευνα και η ανάδειξη του συγκεκριμένου είδους από τις αρχές του 20ου αιώνα ως το 1990. Χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό. Στο θεωρητικό αρχικά παρουσιάζεται μία ιστορική αναδρομή της ηλεκτρονικής μουσικής στην Ευρώπη και εν συνεχεία γεγονότα καθώς βιογραφίες, εργογραφίες και συνεντεύξεις Ελλήνων συνθετών. Τέλος, εκθέτονται πληροφορίες για τις τεχνικές, τα μηχανήματα, τα μουσικά ηλεκτρονικά όργανα και την σχέση της ηλεκτρονικής μουσικής με την παιδεία και την ψυχαγωγεία. Το πρακτικό μέρος έχει να κάνει με τη δημιουργία δύο cd τα οποία περιλαμβάνουν έργα ελλήνων συνθετών ηλεκτρονικής μουσικής. Η έρευνα βοήθησε να βγουν κάποια συμπεράσματα όσον αφορά την παρουσία της ηλεκτρονικής μουσικής κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα στην Ελλάδα αλλά και το μέλλον της.el
heal.abstractThe Electronic Music as a movement in Greece of the 20th Century This paper examines the electronic music in Greece. The purpose of this paper is the research and promotion of this species at the beginning of the 20th century to 1990. It is divided into two parts, the theoretical and the practical. Primarily, in theoretical part is presented a historical overview of electronic music in Europe and subsequent events, biographies / works and interviews of Greek composers. Finally, we report information on the recording techniques, production and reproduction machines, electronic musical instruments and electronic music's relationship with education and entertainment. The practical part has to do with the creation of two cds which include works by Greek composers of electronic music. The research helped to leave some conclusions with reference to the presence of electronic music during the 20th century in Greece and its future.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Music Technology and Acoustics Engineering (in Rethymno)en
heal.titleΗ ηλεκτρονική μουσική ως μουσικό ρεύμα στην Ελλάδα του 20ου αιώνα.el
heal.titleElectronic music as a movement in Greece, in the 20th century.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordηλεκτρονική μουσική, mastering, ηλεκτρονικό μουσικό όργανοel
heal.keywordelectronic music, mastering, electronic musical instrumenten
heal.advisorNameΚονδύλη, Γεωργίαel
heal.advisorNameΦιτσανάκης, Μίνωςel
heal.advisorNameKondyli, Georgiaen
heal.advisorNameFitsanakis, Minosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)