Εμφάνιση απλής εγγραφής

The role of diet, with emphasis on the mediterranean diet, in the prevention of alzheimer disease.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΣαρδελή, Αθανασίαel
dc.creatorSardeli, Athanasiaen
dc.date.accessioned2016-03-15T12:23:07Z
dc.date.available2016-03-15T12:23:07Z
dc.date.issued2013-03-13T12:12:02Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/240
dc.description.abstractΗ νόσος του Alzheimer αποτελεί περισσότερο από το μισό όλων των περιπτώσεων άνοιας στους υπερήλικες κι επίσης είναι μία από τις κύριες αιτίες θανάτου. Το οικονομικό κόστος της νόσου αυτή τη στιγμή είναι υψηλότερο από το κόστος των καρδιακών παθήσεων και του καρκίνου μαζί. Οποιαδήποτε στρατηγική παρέμβασης, λοιπόν, με στόχο τη μείωση των κινδύνων εμφάνισης της νόσου ή την επιβράδυνση της εξέλιξής της, θα επηρεάσει σημαντικά τις δαπάνες στον τομέα της υγείας. Η διατροφή φαίνεται να είναι ένας από τους παράγοντες που έχουν προστατευτικό ρόλο όσον αφορά στην εμφάνιση ή/ και την εξέλιξη της νόσου. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι το οξειδωτικό στρες και η συσσώρευση ελευθέρων ριζών εμπλέκονται στην παθοφυσιολογία της νόσου. Επίσης, αρκετές έρευνες έχουν βρει συσχέτιση μεταξύ των γνωστικών ικανοτήτων και των επιπέδων φολικού οξέος, βιταμίνης Β12, Β6 και ομοκυστεΐνης στον ορό. Μεγάλες κλινικές μελέτες έχουν καταδείξει το ρόλο της συνολικής πρόσληψής των θρεπτικών αυτών συστατικών στα πλαίσια της διατροφής και η λεγόμενη Μεσογειακή Δίαιτα έχει δείξει τον προστατευτικό της ρόλο έναντι της νόσου Alzheimer. Εντούτοις, οι διατροφικοί παράγοντες δεν μπορούν να μελετηθούν χωριστά, αλλά σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους παράγοντες που σχετίζονται με το Alzheimer, όπως γενετικούς, οιστρογόνα, χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες.el
dc.description.abstractAlzheimer's disease is more than half of all cases of dementia in the elderly and is also one of the leading causes of death. The current economic costs of the disease are higher than the cost of heart disease and cancer combined. Any intervention strategy, therefore, to reduce the risk of developing the disease or slowing its development would significantly affect spending on health. The diet seems to be one of the factors that have a protective role in the appearance and / or disease progression. Many studies have shown that oxidative stress and accumulation of free radicals are involved in the pathophysiology of the disease. In addition, several studies have found correlations between cognitive abilities and levels of folic acid, vitamin B12, B6 and homocysteine concentrations. Large clinical studies have demonstrated the role of the total intake of these nutrients in the diet and the so-called Mediterranean diet has shown a protective role against Alzheimer disease. However, dietary factors can not be studied separately, but combined with other factors associated with Alzheimer, such as genetic, estrogen, anti-inflammatory drug use and socioeconomic factors.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίαςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Nutrition and Dieteticsen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΟ ρόλος της διατροφής, με έμφαση στη μεσογειακή διατροφή, στην πρόληψη του Alzheimer.el
dc.titleThe role of diet, with emphasis on the mediterranean diet, in the prevention of alzheimer disease.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΣαρδελή, Αθανασίαel
heal.creatorNameSardeli, Athanasiaen
heal.publicationDate2013-03-13T12:12:02Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/240
heal.abstractΗ νόσος του Alzheimer αποτελεί περισσότερο από το μισό όλων των περιπτώσεων άνοιας στους υπερήλικες κι επίσης είναι μία από τις κύριες αιτίες θανάτου. Το οικονομικό κόστος της νόσου αυτή τη στιγμή είναι υψηλότερο από το κόστος των καρδιακών παθήσεων και του καρκίνου μαζί. Οποιαδήποτε στρατηγική παρέμβασης, λοιπόν, με στόχο τη μείωση των κινδύνων εμφάνισης της νόσου ή την επιβράδυνση της εξέλιξής της, θα επηρεάσει σημαντικά τις δαπάνες στον τομέα της υγείας. Η διατροφή φαίνεται να είναι ένας από τους παράγοντες που έχουν προστατευτικό ρόλο όσον αφορά στην εμφάνιση ή/ και την εξέλιξη της νόσου. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι το οξειδωτικό στρες και η συσσώρευση ελευθέρων ριζών εμπλέκονται στην παθοφυσιολογία της νόσου. Επίσης, αρκετές έρευνες έχουν βρει συσχέτιση μεταξύ των γνωστικών ικανοτήτων και των επιπέδων φολικού οξέος, βιταμίνης Β12, Β6 και ομοκυστεΐνης στον ορό. Μεγάλες κλινικές μελέτες έχουν καταδείξει το ρόλο της συνολικής πρόσληψής των θρεπτικών αυτών συστατικών στα πλαίσια της διατροφής και η λεγόμενη Μεσογειακή Δίαιτα έχει δείξει τον προστατευτικό της ρόλο έναντι της νόσου Alzheimer. Εντούτοις, οι διατροφικοί παράγοντες δεν μπορούν να μελετηθούν χωριστά, αλλά σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους παράγοντες που σχετίζονται με το Alzheimer, όπως γενετικούς, οιστρογόνα, χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες.el
heal.abstractAlzheimer's disease is more than half of all cases of dementia in the elderly and is also one of the leading causes of death. The current economic costs of the disease are higher than the cost of heart disease and cancer combined. Any intervention strategy, therefore, to reduce the risk of developing the disease or slowing its development would significantly affect spending on health. The diet seems to be one of the factors that have a protective role in the appearance and / or disease progression. Many studies have shown that oxidative stress and accumulation of free radicals are involved in the pathophysiology of the disease. In addition, several studies have found correlations between cognitive abilities and levels of folic acid, vitamin B12, B6 and homocysteine concentrations. Large clinical studies have demonstrated the role of the total intake of these nutrients in the diet and the so-called Mediterranean diet has shown a protective role against Alzheimer disease. However, dietary factors can not be studied separately, but combined with other factors associated with Alzheimer, such as genetic, estrogen, anti-inflammatory drug use and socioeconomic factors.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίαςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Nutrition and Dieteticsen
heal.titleΟ ρόλος της διατροφής, με έμφαση στη μεσογειακή διατροφή, στην πρόληψη του Alzheimer.el
heal.titleThe role of diet, with emphasis on the mediterranean diet, in the prevention of alzheimer disease.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordνόσος Αλτχάϊμερ, μεσογειακή διατροφήel
heal.keywordAlzheimer's disease, mediterranean dieten
heal.advisorNameΠαπαδάκη, Αγγελικήel
heal.advisorNamePapadaki, Aggelikien
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)