Εμφάνιση απλής εγγραφής

3d modeling of building with Google Sketch-up.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚαϊπαλέξη, Λήδαel
dc.creatorKaipalexi, Lidaen
dc.date.accessioned2016-03-15T14:37:00Z
dc.date.available2016-03-15T14:37:00Z
dc.date.issued2011-12-05T13:04:57Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/2768
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία ασχολείται με την δηιουργία τρισδιάστατης μοντελοποίησης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στα Χανιά. Η διαδικασία αυτή έχει αρχίσει να εφαρμόζεται διερευνητικά τα τελευταία χρόνια και τα προγράματα που έχουν χρησιοποιηθεί είναι πολλά και διάφορα, άλλα απλά και άλλα πιο σύνθετα. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα που χρησιοποιήθηκε γίνεται μια πλήρης αναφορά της ιστορίας του, και ια αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να δοθεί η ικανότητα στο ευρύ κοινό να δει το τρισδιάστατο αυτό κτίριο, σε όποια περιοχή του πλανήτη και αν βρίσκεται, χωρίς να χρειαστεί να παρευρεθεί στην συγκεκριένη περιοχή, και αυτό γίνεται πολύ απλά κάνοντας μια περιήγηση στο Google Earth όπου και έχει αναρτηθεί. Για την δημιουργία της τρισδιάστατης μοντελοποίησης του κτιρίου χρησιμοποιήθηκε το πρόγραα Google Sketch Up 7, καθώς είναι ένα σχετικά καινούργιο και πολύ απλό πρόγραμμα στην λειτουργία του. Για να γίνει ευρέως γνωστό το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιοποιήθηκε η τρισδιάστατη αποθήκη της Google όπου ο καθένας θα μπορούσε να το δει, να το σχολιάσει, και να το επεξεργαστεί. Εκτός αυτών, χρησιοποιήθηκε και το Google Earth όπως προαναφέρθηκε μέσω του οποίου το τρισδιάστατο μοντέλο παίρνει θέση πάνω στο γεωγραφικό χάρτη όπως και πολλά άλλα μοντέλα. Στην παρούσα εργασία αναφέρονται κάποια διάσημα μνηεία – κτίρια γνωστά στο ευρύ κοινό τα οποία έχουν κατασκευαστεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και το Τ.Ε.Ι. Επίσης αναφέρεται αναλυτικά η τρισδιάστατη διαδικασία υλοποίησης του μοντέλου καθώς και ο τρόπος εξαγωγής του στο Google Earth. Τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσατα που προκύπτουν από την διαδικασία της τρισδιάστατης μοντελοποίησης του Τ.Ε.Ι.el
dc.description.abstractThis project deals with the creation of the three dimensional model of the T.E.I., in Chania, Crete. This procedure has been applied during the past few years and there is a great variety of programs that have been used, some of them simple while others far more complex. For this specific program that has been used a full report was made, as far as its history and its detailed description is concerned. The purpose of this project is to offer to the public the opportunity to see this building three dimensional; from every single corner of the planet he may be, without even being necessary for him to be in this particular area, something that can happen so easily simply by surfing to Google Earth, where it has been uploaded. For the creation of this three dimensional model building the program Google Sketch- Up 7 has been used, as it is a relatively new and simple program to use. In order to be widely known this particular model the 3D Warehouse of Google has been used, making it possible for everyone to see it, criticize it and elaborate it. As it was mentioned before, Google Earth has also been used, in order to situate the 3D model on the geographical map, as well as many other models. Some of the famous monuments and buildings which are mentioned in this project and are widely known to the public have been constructed the same way as the T.E.I. It is also mentioned the detailed three dimensional procedure of the realization of this model, as well as the way of its exportation out to Google Earth. The conclusions that arise from the procedure of the three dimensional model of the T.E.I. are also mentioned.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΤρισδιάστατη μοντελοποιήση κτιρίων με χρήση του λογισμικού Google Sketch-up.el
dc.title3d modeling of building with Google Sketch-up.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚαϊπαλέξη, Λήδαel
heal.creatorNameKaipalexi, Lidaen
heal.publicationDate2011-12-05T13:04:57Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/2768
heal.abstractΗ παρούσα εργασία ασχολείται με την δηιουργία τρισδιάστατης μοντελοποίησης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στα Χανιά. Η διαδικασία αυτή έχει αρχίσει να εφαρμόζεται διερευνητικά τα τελευταία χρόνια και τα προγράματα που έχουν χρησιοποιηθεί είναι πολλά και διάφορα, άλλα απλά και άλλα πιο σύνθετα. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα που χρησιοποιήθηκε γίνεται μια πλήρης αναφορά της ιστορίας του, και ια αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να δοθεί η ικανότητα στο ευρύ κοινό να δει το τρισδιάστατο αυτό κτίριο, σε όποια περιοχή του πλανήτη και αν βρίσκεται, χωρίς να χρειαστεί να παρευρεθεί στην συγκεκριένη περιοχή, και αυτό γίνεται πολύ απλά κάνοντας μια περιήγηση στο Google Earth όπου και έχει αναρτηθεί. Για την δημιουργία της τρισδιάστατης μοντελοποίησης του κτιρίου χρησιμοποιήθηκε το πρόγραα Google Sketch Up 7, καθώς είναι ένα σχετικά καινούργιο και πολύ απλό πρόγραμμα στην λειτουργία του. Για να γίνει ευρέως γνωστό το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιοποιήθηκε η τρισδιάστατη αποθήκη της Google όπου ο καθένας θα μπορούσε να το δει, να το σχολιάσει, και να το επεξεργαστεί. Εκτός αυτών, χρησιοποιήθηκε και το Google Earth όπως προαναφέρθηκε μέσω του οποίου το τρισδιάστατο μοντέλο παίρνει θέση πάνω στο γεωγραφικό χάρτη όπως και πολλά άλλα μοντέλα. Στην παρούσα εργασία αναφέρονται κάποια διάσημα μνηεία – κτίρια γνωστά στο ευρύ κοινό τα οποία έχουν κατασκευαστεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και το Τ.Ε.Ι. Επίσης αναφέρεται αναλυτικά η τρισδιάστατη διαδικασία υλοποίησης του μοντέλου καθώς και ο τρόπος εξαγωγής του στο Google Earth. Τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσατα που προκύπτουν από την διαδικασία της τρισδιάστατης μοντελοποίησης του Τ.Ε.Ι.el
heal.abstractThis project deals with the creation of the three dimensional model of the T.E.I., in Chania, Crete. This procedure has been applied during the past few years and there is a great variety of programs that have been used, some of them simple while others far more complex. For this specific program that has been used a full report was made, as far as its history and its detailed description is concerned. The purpose of this project is to offer to the public the opportunity to see this building three dimensional; from every single corner of the planet he may be, without even being necessary for him to be in this particular area, something that can happen so easily simply by surfing to Google Earth, where it has been uploaded. For the creation of this three dimensional model building the program Google Sketch- Up 7 has been used, as it is a relatively new and simple program to use. In order to be widely known this particular model the 3D Warehouse of Google has been used, making it possible for everyone to see it, criticize it and elaborate it. As it was mentioned before, Google Earth has also been used, in order to situate the 3D model on the geographical map, as well as many other models. Some of the famous monuments and buildings which are mentioned in this project and are widely known to the public have been constructed the same way as the T.E.I. It is also mentioned the detailed three dimensional procedure of the realization of this model, as well as the way of its exportation out to Google Earth. The conclusions that arise from the procedure of the three dimensional model of the T.E.I. are also mentioned.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
heal.titleΤρισδιάστατη μοντελοποιήση κτιρίων με χρήση του λογισμικού Google Sketch-up.el
heal.title3d modeling of building with Google Sketch-up.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordτρισδιάστατη μοντελοποίηση, τρισδιάστατη απεικόνιση κτιρίων, Google sketch upel
heal.keywordthree-dimensional (3D) modeling, three-dimensional (3D) building imaging, Google sketch upen
heal.advisorNameΜαραβελάκης, Εμμανουήλel
heal.advisorNameMaravelakis, Emmanouilen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)