Εμφάνιση απλής εγγραφής

Virtual interactive museum.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΧαραλαμπάκη, Ειρήνηel
dc.creatorCharalampaki, Eirinien
dc.date.accessioned2016-03-15T14:48:10Z
dc.date.available2016-03-15T14:48:10Z
dc.date.issued2011-02-15T11:36:46Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/2949
dc.description.abstractΟ σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη εικονικού διαδραστικού λαογραφικού μουσείου. Συγκεκριμένα, έγινε μελέτη του παραδοσιακού κρητικού σπιτιού και όλων των αντικειμένων που το αποτελούν. Στη συνέχεια με κατάλληλο λογισμικό έγινε η υλοποίηση του σε τρισδιάστατο περιβάλλον και μέσω κατάλληλου κώδικα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να περιηγηθεί μέσα σε αυτό. Τα εκθέματα θα συνοδεύονται από κατάλληλα metadata που θα δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα άντλησης επιπλέον πληροφορίας, ώστε να επιτυγχάνεται η αλληλεπίδραση.el
dc.description.abstractThe purpose of this degree project was to develop a virtual interactive folklore museum. Specifically, a study was initially carried out on the traditional cretan house and of all of components. Furthermore, with the use of the appropriate software it was converted into a 3D environment and through appropriate code the interface user is able to tour within it. Τhe exhibits will be accompanied by suitable (relevant) metadata so that the user has the ability to retrieve further information in order to achieve interaction.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΑνάπτυξη εικονικού διαδραστικού μουσείου.el
dc.titleVirtual interactive museum.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΧαραλαμπάκη, Ειρήνηel
heal.creatorNameCharalampaki, Eirinien
heal.publicationDate2011-02-15T11:36:46Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/2949
heal.abstractΟ σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη εικονικού διαδραστικού λαογραφικού μουσείου. Συγκεκριμένα, έγινε μελέτη του παραδοσιακού κρητικού σπιτιού και όλων των αντικειμένων που το αποτελούν. Στη συνέχεια με κατάλληλο λογισμικό έγινε η υλοποίηση του σε τρισδιάστατο περιβάλλον και μέσω κατάλληλου κώδικα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να περιηγηθεί μέσα σε αυτό. Τα εκθέματα θα συνοδεύονται από κατάλληλα metadata που θα δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα άντλησης επιπλέον πληροφορίας, ώστε να επιτυγχάνεται η αλληλεπίδραση.el
heal.abstractThe purpose of this degree project was to develop a virtual interactive folklore museum. Specifically, a study was initially carried out on the traditional cretan house and of all of components. Furthermore, with the use of the appropriate software it was converted into a 3D environment and through appropriate code the interface user is able to tour within it. Τhe exhibits will be accompanied by suitable (relevant) metadata so that the user has the ability to retrieve further information in order to achieve interaction.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleΑνάπτυξη εικονικού διαδραστικού μουσείου.el
heal.titleVirtual interactive museum.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordλαογραφικό μουσείο, πολυμεσική εφαρμογήel
heal.keywordfolklore museum, multimedia applicationen
heal.advisorNameΜαλάμος, Αθανάσιοςel
heal.advisorNameMalamos, Athanasiosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)