Εμφάνιση απλής εγγραφής

X3D and Google Earth.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΜπεκυράς, Κωνσταντίνοςel
dc.creatorMpekyras, Konstantinosen
dc.date.accessioned2016-03-15T14:49:30Z
dc.date.available2016-03-15T14:49:30Z
dc.date.issued2010-05-04T11:21:58Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/2985
dc.description.abstractΣκοπός της εργασίας είναι η σύγκριση των προτύπων μέσω των εγγράφων που κατασκευάσαμε, αναλύοντας τους σκοπούς και τους στόχους τους, και μελετώντας τη δυνατότητα αλληλεπίδρασής τους. Στην πρώτη ενότητα της εργασίας αναλύεται η εικονική πραγματικότητα και αναφέρονται τα είδη της καθώς και η χρήση της σε βασικούς τομείς εφαρμογής. Η δεύτερη ενότητα μελετά τα πρότυπα και τις τεχνολογίες της εικονικής πραγματικότητας. Βαρύτητα θα δοθεί στο πρότυπο X3D (αλλά και στο προκάτοχο του VRML). Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε, με την τρίτη ενότητα, σε ένα αρκετά διαδεδομένο πρόγραμμα ελεύθερης χρήσης που χρησιμοποιεί τρισδιάστατη τεχνολογία –το Google Earth- και ειδικά με μια υπηρεσία του προγράμματος, η οποία έχει αρκετές φιλοδοξίες από τους δημιουργούς της: την τρισδιάστατη απεικόνιση κτιρίων. Στην τέταρτη ενότητα, θα δημιουργήσουμε 3D έγγραφα με τρόπους και εργαλεία που διατίθενται από τον κατασκευάστρια εταιρία, αναλύοντας τη διαδικασία δημιουργίας τους.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleX3D και Google Earth.el
dc.titleX3D and Google Earth.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΜπεκυράς, Κωνσταντίνοςel
heal.creatorNameMpekyras, Konstantinosen
heal.publicationDate2010-05-04T11:21:58Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/2985
heal.abstractΣκοπός της εργασίας είναι η σύγκριση των προτύπων μέσω των εγγράφων που κατασκευάσαμε, αναλύοντας τους σκοπούς και τους στόχους τους, και μελετώντας τη δυνατότητα αλληλεπίδρασής τους. Στην πρώτη ενότητα της εργασίας αναλύεται η εικονική πραγματικότητα και αναφέρονται τα είδη της καθώς και η χρήση της σε βασικούς τομείς εφαρμογής. Η δεύτερη ενότητα μελετά τα πρότυπα και τις τεχνολογίες της εικονικής πραγματικότητας. Βαρύτητα θα δοθεί στο πρότυπο X3D (αλλά και στο προκάτοχο του VRML). Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε, με την τρίτη ενότητα, σε ένα αρκετά διαδεδομένο πρόγραμμα ελεύθερης χρήσης που χρησιμοποιεί τρισδιάστατη τεχνολογία –το Google Earth- και ειδικά με μια υπηρεσία του προγράμματος, η οποία έχει αρκετές φιλοδοξίες από τους δημιουργούς της: την τρισδιάστατη απεικόνιση κτιρίων. Στην τέταρτη ενότητα, θα δημιουργήσουμε 3D έγγραφα με τρόπους και εργαλεία που διατίθενται από τον κατασκευάστρια εταιρία, αναλύοντας τη διαδικασία δημιουργίας τους.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleX3D και Google Earth.el
heal.titleX3D and Google Earth.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordεικονική πραγματικότητα, πρότυπο X3D, Google Earth, τρισδιάστατη απεικόνιση κτιρίωνel
heal.keywordvirtual reality, X3D standard, Google Earth, three-dimensional (3D) building imagingen
heal.advisorNameΤριανταφυλλίδης, Γεώργιοςel
heal.advisorNameTriantafyllidis, Georgiosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)