Εμφάνιση απλής εγγραφής

Content management systems: study and safety assessment.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚουτσοτόλιου, Βασιλικήel
dc.creatorKoutsotoliou, Vasilikien
dc.date.accessioned2016-03-15T14:49:57Z
dc.date.available2016-03-15T14:49:57Z
dc.date.issued2010-12-22T10:17:21Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/2996
dc.description.abstractΣτην παρούσα πτυχιακή θα ασχοληθούμε με την μελέτη και την αξιολόγηση των δημοφιλέστερων συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου με έμφαση στην ασφάλεια τους και θα συγκριθούν ως προς τις δυνατότητες ασφαλείας που προσφέρουν για τους υπό δημιουργία ιστοτόπους. Έπειτα θα επιλέξουμε ένα από τα δημοφιλέστερα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και θα δημιουργήσουμε έναν ιστότοπο (συγκεκριμένα ηλεκτρονικό κατάστημα), θα εντοπίσουμε τις αδυναμίες του συστήματος και του δικτύου και θα βρούμε τους τρόπους θωράκισης.el
dc.description.abstractThis thesis will deal with the study and evaluation of the top content management systems with emphasis on safety and will be compared to the security features offered on the sites under construction. Then, we will choose one of the most popular content management systems to create a website (ie online shop) and after we will identify weaknesses in the system and network and find ways of shielding.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΣυστήματα διαχείρισης περιεχομένου: μελέτη και αξιολόγηση ασφαλείας.el
dc.titleContent management systems: study and safety assessment.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚουτσοτόλιου, Βασιλικήel
heal.creatorNameKoutsotoliou, Vasilikien
heal.publicationDate2010-12-22T10:17:21Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/2996
heal.abstractΣτην παρούσα πτυχιακή θα ασχοληθούμε με την μελέτη και την αξιολόγηση των δημοφιλέστερων συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου με έμφαση στην ασφάλεια τους και θα συγκριθούν ως προς τις δυνατότητες ασφαλείας που προσφέρουν για τους υπό δημιουργία ιστοτόπους. Έπειτα θα επιλέξουμε ένα από τα δημοφιλέστερα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και θα δημιουργήσουμε έναν ιστότοπο (συγκεκριμένα ηλεκτρονικό κατάστημα), θα εντοπίσουμε τις αδυναμίες του συστήματος και του δικτύου και θα βρούμε τους τρόπους θωράκισης.el
heal.abstractThis thesis will deal with the study and evaluation of the top content management systems with emphasis on safety and will be compared to the security features offered on the sites under construction. Then, we will choose one of the most popular content management systems to create a website (ie online shop) and after we will identify weaknesses in the system and network and find ways of shielding.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleΣυστήματα διαχείρισης περιεχομένου: μελέτη και αξιολόγηση ασφαλείας.el
heal.titleContent management systems: study and safety assessment.en
heal.typebachelorThesis
heal.advisorNameΦυσαράκης, Κωνσταντίνοςel
heal.advisorNameFysarakis, Konstantinosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)