• Η κατάθεση χρημάτων και άλλων αξιών στις τράπεζες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Δελημάνη, Αργυρώ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-07-2015
  Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την τραπεζική κατάθεση σε χρήμα και σε άλλες αξίες και διερευνάται η νομική υπόστασή της και η συμβολή της στις συναλλακτικές σχέσεις και στη λειτουργία των σύγχρονων αγορών. Λαμβάνοντας ...
 • Η προστασία του καταναλωτή τραπεζικών υπηρεσιών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μακρυγιωργάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-02-2015
  Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες ,το χρηματοοικονομικό περιβάλλον (όπου δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί) , μεταβάλλεται ραγδαία , μέσα από ένα έντονο ανταγωνισμό , απελευθέρωση / ...
 • Το σχέδιο εξυγίανσης των επιχειρήσεων κατά το ν.4013/2011

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Παπουτσάκη, Βασιλεία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2015
  Ο ν. 4013/2011 που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 15 Σεπτεμβρίου 2011 αναφέρεται σε δύο μέρη :το πρώτο αφορά τη Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ...