• Συστήματα πρότασης και αναγνώριση κοινοτήτων σε γράφους.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
    Συγγραφείς: Χαραλαμπάκης, Ευάγγελος
    Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκοπούλου, Παρασκευή; Παπαδάκης, Χαράλαμπος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-09-12
    Η εργασία αυτή αποτελείται από δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος έχει να κάνει με τα συστήματα συστάσεως που υπάρχουν γενικά, τις τεχνικές στις οποίες βασίζονται, τις ιδιότητες έχει το καθένα, τα υπέρ και τα κατά της κάθε μεθόδου, ...