• Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και μοντέλα πρόβλεψης εταιρικής πτώχευσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Γουρουντή, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σώρρος, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-07-2015
  Τα βασικά θέματα στα οποία επικεντρώνεται η διπλωματική εργασία είναι η ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και η πρόβλεψη εταιρικής πτώχευσης. Συγκεκριμένα, η βέλτιστη ανάλυση οικονομικών κατστάσεων είναι εκείνη που βασίζεται ...
 • Ανελαστικά κόστη και πρόβλεψη κερδών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κοκοτάκης, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σώρρος, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Η συμπεριφορά του κόστους είναι μια από τις πιο σημαντικές πτυχές για την ανάλυση του κέρδους για τους διαχειριστές. Παλαιότερες μελέτες αναγνωρίζουν το παραδοσιακό μοντέλο των σταθερών και μεταβλητών εξόδων. Το παραδοσιακό ...
 • Η επίδραση των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών στην εκτίμηση της αξίας των επιχειρήσεων

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Τσάβαλλος, Σταύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σώρρος, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-04-11
  Στη σημερινή εποχή που ζούμε, εποχή κρίσης δηλαδή, οι εταιρίες προσπαθούν να επιβιώσουν στις δύσκολες αυτές συνθήκες με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων είναι και η αλλοίωση των οικονομικών τους καταστάσεων. O ρόλος ...
 • Η συμβολή της λογιστικής στη διαχείριση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Μελέτη περίπτωσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μαρκετάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σώρρος, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις λόγω του μεγάλου μεγέθους και των πολλών κλάδων εκμετάλλευσης, υποδιαιρούνται σε πολλά τμήματα για να γίνεται σωστή οργάνωση και έλεγχος των δραστηριοτήτων τους. Για τη μελέτη των οικονομικών ...
 • Οι λογιστικές οικονομικές καταστάσεις ως εργαλείο πρόβλεψης πτώχευσης των επιχειρήσεων στο φαρμακευτικό κλάδο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κυπριωτάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σώρρος, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-02-2015
  Ο άνθρωπος θέλοντας ανέκαθεν να νιώθει ασφάλεια και βεβαιότητα στην οικονομική του ζωή, προσπαθούσε να προβλέψει το μέλλον και τους κινδύνους που μπορούν να οδηγήσουν μια επιχείρηση σε οικονομική δυσπραγία, οπότε και σε ...
 • Παραποίηση οικονομικών καταστάσεων και έλεγχοι ορκωτών ελεγκτών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Δατσέρης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σώρρος, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2015
  Η κάθε μορφής λογιστική «λαθροχειρία» που διαπράττεται με σκοπό τον εξωραϊσμό των οικονομικών καταστάσεων αποτελεί χωρίς αμφιβολία την μεγαλύτερη μορφή απάτης στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Το φαινόμενο αυτό που ...
 • Προσδιοριστικοί παράγοντες κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Σπανάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σώρρος, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και μεγέθυνση τους έτσι ώστε να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους και την αξία τους. Ποίοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες που ...
 • Σύγχρονες εξελίξεις στη Διοικητική Λογιστική.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Παρασύρη, Αντιγόνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Σώρρος, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-02-2015
  Η εργασία αυτή είναι μια βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσίαση κάποιων από τις σύγχρονες τάσεις της Διοικητικής Λογιστικής. Η Διοικητική Λογιστική εφαρμόζει μεθόδους και υιοθετεί φιλοσοφίες που έχουν να κάνουν με τον ...
 • Συμβάσεις παραχώρησης δημοσίου και αξιολόγηση αποδόσεων [τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιώτη επενδυτή].

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Δερμιτζάκη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σώρρος, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-21
  Η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας τα τελευταία τρία χρόνια επιβάλλει γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης προκειμένου η ελληνική οικονομία να μπορέσει να ανακάμψει και να βγει από την κρίση με μικρή ...