• Εφαρμογή της μεθόδου φασματική επαγόμενης πόλωσης σε εργαστηριακή κλίμακα για την περιβαλλοντική παρακολούθηση.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Κιρμιζάκης, Παναγιώτης
    Επιβλέπων καθηγητής: Σουπίος, Παντελής; Νταρλαγιάννης, Δημήτριος; Καλδέρης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-12
    Η εφαρμογή της φασματικής επαγόμενης πόλωσης (SIP) κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει μετατοπιστεί από τις μεταλλευτικέςέρευνες σε περισσότερο περιβαλλοντικές εφαρμογές. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν, αλλά δεν ...