• Ανεπάρκεια δημοσιονομικής πολιτικής, κρίσεις και εταιρική διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Θωμαΐδη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-27
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση απαντήσεων σχετικά με το πόσο επαρκής μπορεί να θεωρηθεί η άσκηση κυρίως δημοσιονομικής πολιτικής στο εσωτερικό της Ευρωζώνης, με ποιον τρόπο όξυνε ακόμα περισσότερο ...
 • Αποδοχές μελών διοίκησης, διευθυντικών στελεχών και χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Καλομοίρης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Στην εργασία αυτή εξετάζουμε κατά ποσό το μέγεθος της επιχείρησης, η ετησία απόδοση του ενεργητικού και η χρηματιστηριακή απόδοση επηρέασαν την αμοιβή του Διευθύνοντα Συμβούλου (CEO) μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, εν ...
 • Έλεγχος σταθερότητας χρηματοπιστωτικού συστήματος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Βουμβουλάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-06
  Η παρούσα Διπλωματική Εργασία υποβλήθηκε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Λογιστική και Ελεγκτική από τον ...
 • Επαναπροσδιορισμός της φτώχειας ως κίνδυνος και ευπάθεια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Χατζηγεωργίου, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2014
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της φτώχειας. Συγκεκριμένα, το θέμα της παρούσας εργασίας είναι «επαναπροσδιορισμός της φτώχειας ως κίνδυνος και ευπάθεια». Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει το πρόβλημα της ...
 • Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ως παράγοντας περιφερειακής οικονομικής μεγέθυνσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Παπαδοπούλου, Ζαχαρούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-12-20
  Η εργασία αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει τις διαφορές που υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια, μελετώντας τις ροές κεφαλαίων της κάθε περιοχής. Μέσα από αυτήν την ανάλυση αναμένεται να γίνει μια προσέγγιση στα προβλήματα της ...
 • Η αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μελάκη, Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-02-2016
  Η αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα φανερώνει τις προβληματικές του «αποτελεσματικού» Κράτους και εστιάζεται στην θεσμική, την εννοιολογική και την πολιτισμική της διάσταση. Η εξέλιξη των βασικών του γνωρισμάτων (εξουσία, ...
 • Η κρίση της ευρωζώνης: εξωτερικό έναντι δημοσίου χρέους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μπλάφα, Ευσταθία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-08-25
  Σκοπός: Ερευνούμε τις υποθέσεις δίδυμων ελλειμμάτων και γρίφου Feldstein-Horiokaγια την Ελλάδα την περίοδο 1995-2015. Μεθοδολογία: Εφαρμόζουμε αναλυτική μέθοδο. Αρχικά θεμελιώνουμε θεωρητικά την Ευρωπαϊκή Νομισματική ...
 • Θεσμικές διαφορές και τρέχουσα συστημική οικονομική κρίση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μανιουδής, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Σκοπός της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των αιτιών των σημαντικών συστημικών ανισοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που ανέδειξε η τρέχουσα οικονομική κρίση. Οι σημαντικά άνισες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης μεταξύ ...
 • Θεσμοί, θεσμική αλλαγή και φοροδιαφυγή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μανιάς, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Σκοπός αυτής της εργασίας, να μας παρέχει το περίγραμμα της θεωρίας των θεσμών και της θεσμικής αλλαγής, και τον τρόπο με τον οποίο οι θεσμοί επιδρούν πάνω στην οικονομική ανάπτυξη μιας κοινωνίας και ενός κράτους. Συγκεκριμένα, ...
 • Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση της τριπλής κρίσης χρέους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Λαμπράκης, Χαράλαμπος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-12-2015
  Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της τριπλής κρίσης, την οποία βιώνει ο ευρωπαϊκός χώρος τα τελευταία έτη. Σχεδιασμός/ Μεθοδολογία/ Προσέγγιση : Η μεθοδολογία, που χρησιμοποιήθηκε ήταν αρχικά μία προσέγγιση ...
 • Κοινωνική λογιστική και ασφαλιστικά ταμεία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κυριακάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Η παρούσα εργασία διερευνά τη σημασία της κοινωνικής λειτουργίας της δημοκρατίας, των κοινωνικών υπηρεσιών, παροχών και δικαιωμάτων. Η προσέγγιση του στόχου της εργασίας πραγματοποιήθηκε αφενός μέσα από την ανασκόπηση της ...
 • Μέτρηση oικονομικών επιδόσεων και κοινωνική πρόοδος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μελαδάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Η επικρατούσα πεποίθηση ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι ικανή να ταυτιστεί με την γενικότερη ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο, τα τελευταία χρόνια τείνει να εξαλειφτεί. Πλέον είναι γενικά αποδεκτό ότι η ανθρώπινη ευημερία ...
 • Ο έλεγχος αποδοτικότητας στο Δημόσιο Τομέα: προσεγγίσεις και θέματα που ανέκυψαν στις χώρες της Ε.Ε.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Παπάς, Χριστόφορος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-07-2015
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας της αποδοτικότητας ως διαδικασία αυτο-βελτίωσης των κυβερνητικών πολιτικών και εργαλείο προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της δημόσιας διοίκησης. Η μέτρηση της ...
 • Παραγωγικότητα επιχειρήσεων και έρευνα και ανάπτυξη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μαθιουδάκης, Μηνάς
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-12-01
  Σκοπός: Στοχεύουμε να δείξουμε πώς επιδρά το γνωστικό κεφάλαιο στη μέση παραγωγικότητα της εργασίας των εταιρειών όλων των κλάδων στην ΕΕ την περίοδο 2000-2013. Μεθοδολογία: Χρησιμοποιείται η αναλυτική μέθοδος τόσο στην ...
 • Πολιτισμός και φοροδιαφυγή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Βροντάκη, Στυλιανή
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της σχέσης του πολιτισμού και της φοροδιαφυγής. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε, συζητάμε και αναλύουμε τις επιδράσεις α) του πολιτισμού και των θεσμών που λειτουργούν στα ...
 • Προσδιοριστικοί παράγοντες κερδοφορίας τραπεζών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Καρρά, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-08-24
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των παραγόντων που προσδιορίζουν την κερδοφορία των τραπεζών των χωρών του ευρωπαϊκού νότου της νομισματικής ένωσης του ευρώ και συγκεκριμένα της Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας και ...
 • Φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μεταξάς, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-01-2009
  Στην εργασία αυτή εξετάζεται το φαινόμενο της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η φοροδιαφυγή είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Ελληνική οικονομία και κοινωνία σήμερα. Η διεθνή ...
 • Φορολογία και αναδιανομή εισοδήματος στην ευρωζώνη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Παπαδάκη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Ο κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει και να συγκρίνει τη φορολογική δομή των 17 κρατών μελών της Ευρωζώνης, καθώς και να μελετήσει τη σχέση της φορολογίας με την αναδιανομή εισοδήματος, ...