• Εταιρική διακυβέρνηση και αμοιβές διευθύνοντα συμβούλου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Δρακωνάκη, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης; Σταύρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2015
    Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει του παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αμοιβή του Διευθύνοντα Συμβούλου (CEO) και ιδιαίτερα να προσδιορίσει το πώς αυτή επηρεάζεται από το μέγεθος της εταιρίας και την ...