• Επιτροπή ελέγχου και εσωτερικός έλεγχος ως μηχανισμοί της εταιρικής διακυβέρνησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μαγριπλή, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Συριόπουλος, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί θεωρητικά και να αναλυθεί, ο ρόλος που διαδραματίζουν η επιτροπή ελέγχου και ο εσωτερικός έλεγχος, ως μηχανισμοί της εταιρικής διακυβέρνησης, προκειμένου να καθοριστεί και ...
 • Η Επίδραση του φύλου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρική αξία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Φερετζάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Συριόπουλος, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-07-2015
  Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αποτελεί ευαίσθητη πτυχή της ελληνικής οικονομίας καθώς ο ρόλος της στην κοινωνία αναγνωρίστηκε και αναβαθμίστηκε μόλις τις τελευταίες δεκαετίες. Έτος σταθμός αποτελεί το 1975, όταν και ...
 • Πολιτιστική πολυμορφία και απόδοση επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ηλιού, Αναστασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Συριόπουλος, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα διότι μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή τους. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν μια επιχείρηση διεθνοποιείται έρχεται σε επαφή με άλλες χώρες οι οποίες δεν μοιάζουν ...
 • Χαρακτηριστικά της επιτροπής ελέγχου και ειασφάλιση ανεξαρτησίας ελεγκτή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κουτάντου, Ασημένια
  Επιβλέπων καθηγητής: Συριόπουλος, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα «χαρακτηριστικά επιτροπής ε λέγχου και διασφάλιση ανεξαρτησίας ελεγκτή», πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος της «Λογιστικής και Ελεγκτικής » της σχολής Διοίκησης ...
 • Χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά εταιρειών που ελέγχονται από μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μαστοράκης, Μαρίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Συριόπουλος, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει ποια χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά συνδέονται με την επιλογή μιας μεγάλης ελεγκτικής εταιρείας με περεταίρω διερεύνηση την επίδραση των ελεύθερων ταμειακών ροών στην επιλογή ...
 • Χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά των εταιριών που ελέγχονται από μεγάλες επιχειρήσεις σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των εταιριών που ελέγχονται από μικρές επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Συμεουδάκης, Μύρωνας
  Επιβλέπων καθηγητής: Συριόπουλος, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-02-2015
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την επιλογή ελεγκτικής εταιρείας, από τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, για τα έτη 2005 και 2010. Μέσα από το δείγμα 251 εταιρειών, έγινε προσπάθεια να κατανοήσουμε και ...