• Η ωραιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων και ο ρόλος των IFRS.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Λιονάκη, Αθήνα-Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Ταχυνάκης, Παναγιώτης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-08
    Στις σύγχρονες κοινωνίες το φαινόμενο της ωραιοποίησης των Οικονομικών καταστάσεων έχει απασχολήσει έντονα τις ρυθμιστικές αρχές, τους επενδυτές και γενικότερα τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Το φαινόμενο αυτό ...