• Διαχείριση οικονομικών κρίσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Στυλιανός, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-08
  Για μια επιχείρηση ή για κάποιον διαχειριστή, η εμφάνιση μιας κρίσης και ο χειρισμός της δεν είναι κάτι το ευχάριστο ή το επιθυμητό. Στις περισσότερες επιχειρησιακές και οικονομικές κρίσεις, οι συνέπειες που παρατηρούνται ...
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Αφεντούλη, Ειρήνη-Ευφροσύνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-05
  Στη σύγχρονη πραγματικότητα, το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει μετατραπεί σε έναν παγκόσμιο στίβο στον οποίο παρατηρούνται οι οικονομικές μονάδες στο σύνολο τους να αναγκάζονται να δραστηριοποιηθούν σε αγορές εκτός των ...
 • Εξαγορές, συγχωνεύσεις και κερδοφορία επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Νταουκάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-08-25
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των συγχωνεύσεων και εξαγορών και πως αυτές επιδρούν στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική επισκόπηση σε 28 άρθρα και έρευνες από ...
 • Η επιτροπή ελέγχου και η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου. Η περίπτωση ελληνικών εταιρειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Καριωτάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2015
  Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση τη σχέσης μεταξύ της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) και των χαρακτηριστικών του Διοικητικού Συμβουλίου , μέσα από ποιοτικά κριτήρια. Τα χαρακτηριστικά του Δ.Σ. και ...
 • Παραγωγικότητα, καινοτομία και εξαγωγές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Τσακαλάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-01
  Η άνοδος της οικονομικής ανάπτυξης σε νέες αναδυόμενες αγορές αλλάζει δραματικά την καθολική ρύθμιση των διεθνών σχέσεων και τη διανομή των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέρος της οικονομικής ...
 • Προσδιοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κριτσωτάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2015
  Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στον εντοπισμό των μεγεθών που επηρεάζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω της επιστήμης της στατιστικής και συγκεκριμένων οικονομετρικών μοντέλων. Έπειτα από μία σύντομη εισαγωγή στις επιχειρήσεις ...