• Οικονομικοί και θεσμικοί παράγοντες κερδοσκοπίας τραπεζών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Δασκαλάκη, Κυριακή
    Επιβλέπων καθηγητής: Θαλασσινός, Ελευθέριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
    Το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα έχει δεχθεί σημαντικές αλλαγές από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 έως και σήμερα εξαιτίας καταστάσεων και γεγονότων που έπαιζαν καθριστικό ρόλο στην πορεία του. Σκοπός της παρούσας εργασίας ...